EU-dom: Polen har tilsidesat sine forpligtelser

  malgorzata_gersdorf_hoejesteret_polen_dommer

  Præsidenten for Polens højesteret Malgorzata Gersdorf nægtede at forlade sit job, da regeringen lavede en ny lov der betød hendes afgang. Nu får hun opbakning i en indstilling til en dom ved EU-domstolen, der falder den 20. juni. Arkivfoto.


  LUXEMBOURG: Generaladvokaten har fredag indstillet til EU-domstolen, at den giver kommissionen medhold i to verserende sager om højesteretsdommere mod Polen. Der falder dom 20. juni.


  Den 20. juni afsiger EU-domstolen dom over Polen. Det er de gamle sager om forskellige pensionsaldre for dommere i højesteret, og justitsministerens nyvundne mulighed for at forlænge dommernes ansættelsesperioder, der skal under dommernes behandling.

  Syv forsøg

  Dialog mellem EU-kommissionen og den polske regering, har ikke ført til nogen resultater. Forud har været en lang proces, hvor Polens regering har ændret loven om højesteretsdommerne ikke mindre end syv gange. Og det er stadig ikke godt nok, hvis man skal følge Generaladvokatens indstilling til dommerne hos EU-domstolen. I den foreløbige afgørelse, er der ingen tvivl om at Polens regering har gjort sig skyldig i flere EU-traktatbrud.

  Sagen begyndte tilbage i juli 2017, hvor Polens parlament i ly af sommerferien, hastede et nyt lovforslag igennem, der samlet set skulle give regeringen mere kontrol over domstolene. I dette tilfælde om højesteretsdommerne, selv om der også verserer sager om forfatningsdomstolen samt de lokale- og regionale domstole. Højesterets præsident Malgorzata Gersdorf nægtede at trække sig tilbage, da hun kendte de nye love for forfatningsstridige.

  Fra udkast til dom

  I udkastet til dommen fra EU-domstolen hedder det blandt andet: — Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde……

  …… Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Der afsiges dom den 20. juni, men det ventes at EU-domstolen følger indstillingen fra Generaladvokaten.