EU-domstolen: Polen skal stoppe sager mod dommere

EU-domstolen har bedt Polen om at indstille alt arbejde i et særligt råd under Højesteret, der kan forfølge og afskedige dommere, der ikke falder i politikernes smag. Foto: Den Europæiske Unions Domstol.

LUXEMBOURG: Polen skal omgående stoppe alle sager mod dommere, som regeringspartiet gerne vil straffe og afskedige.


Polen er onsdag blevet dømt til straks at suspendere det særlige råd i Højesteret, der skal kunne straffe og afskedige dommere. Det besluttede EU-domstolen onsdag.

Store dagbøder?

Polen har nu en måned til at fortælle Europa-Kommission, hvordan rådet er blevet afviklet. Sker det ikke, er der varslet rekordstore dagbøde til Polen.

Polens regering havde i sin indstilling, opfordret EU-domstolen til at afvise sagen der blev anlagt af Europa-Kommissionen, men det gik stik modsat. Polens vicejustitsminister har da også omgående fordømt afgørelsen, og hævder at den krænker Polens suverænitet.

Polen: EU-domstolen må ikke blande sig

– EU-domstolen har ikke nogen ret til at gribe ind i medlemslandenes retslige forhold, siger Polens vicejustitsminister i en kommentar til dommen. Men det er domstolen ikke enig i.

EU-domstolen skriver i afgørelsen, at “medlemslandene er forpligtet til at overholde deres forpligtelser, i henhold til EU-lovgivningen”, herunder også “overholdelse af princippet om domstolenes uafhængighed”.

En af mange EU-sager

Sagen er blot en af mange mod det polske Kaczynski-regime, der systematisk har forbrudt sig mod de demokratiske principper, siden Lov og Retfærdighedspartiet (PiS) kom til magten i 2015 med opbakning fra 37 procent af polakkerne.

LÆS MERE: Sag mod Polen anlagt af Europa-Kommissionen.