EU-kommissionen sender polske love til domstolen

Europa-kommissionens formand Ursula von der Leyen, har reageret prompte oven på den seneste udvikling af retsstaten i Polen. Trods sagsanlægget siger hun, at det fortsat er vigtigt for hende at have dialog med regeringen i Warszawa. Foto: David Sassoli.

BRUXELLES: Europakommissionen har igen sendt Polen til EU-domstolen. Denne gang for at få stoppet de nye love, der skal give Kaczynski-regeringen kontrollen over dommere og domstole.


I en særlig henvendelse til EU-domstolen, har Europa-kommissionen nu bedt domstolen om at afgøre, om de nye love, der giver regeringen kontrollen over domstolene, er i strid med EU-lovgivningen. Og kommissionen appellerer også til EU-domstolen om at tvinge Polen til at stoppe arbejdet, indtil domstolen har afsagt sin endelige dom.

Vigtigt med dialog

Før meddelelsen om ​​Europa-Kommissionens beslutning i Strasbourg var der en debat om retsstatsprincipperne i Polen. Formanden for ​​Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen understregede, at kommissionskollegiet vil følge udviklingen i Polen meget grundigt, men at det fortsat er vigtigt for hende, at have dialog med regeringen i Warszawa.

Økonomiske sanktioner

Hvis EU-domstolen giver kommissionen ret, og hvis Polen ikke følger dommen, så vil kommissionen indføre økonomiske sanktioner mod polakkerne. Hvis et land ikke efterlever en afgørelse fra EU-domstolen, kan der indføres sanktioner mod landet, og i sidste ende kan det betyde at landet ikke kan blive i EU. I de tilfælde, er flertal og veto blandt medlemslandene underordnet, som det er tilfældet ved f.eks. artikel 7 sagen. Det er den proces som EU-landene har anlagt mod Polen, og som er den hårdeste proces mod et medlemsland, der ikke overholder aftalerne.

Meget tyder på forhånd på, at kommissionsformanden får medhold, og at EU-domstolen vil handle hurtigt.

Kan ikke være medlem

EU-domstolens præsident Koen Lenaerts siger til Reuters om de nye polske retsreformer:

– Man kan ikke være en EU-stat, hvis der ikke er uafhængige domstole, der arbejder loyalt for at overholde EU-lovgivningen, siger EU-domstolens præsident.

Polen ignorerede appeller fra Europa-kommissionen i oktober og igen i december, dagen før lovene blev stemt igennem. Hvis Polen dømmes af EU-domstolen, kan det udover økonomiske sanktioner betyde enden for polsk medlemskab af EU.