EU-lederne tager en dag mere om budgettet

Det synes under alle omstændigheder sikkert at statsminister Mateusz Morawiecki fortsætter, men det bliver i en ny regering med færre ministre. Arkivfoto.

BRUXELLES: Stats- og regeringscheferne har forlænget topmødet til også at omfatte søndag. Men parterne står forsat langt fra hinanden.


EU landenes stats- og regeringschefer mødtes fredag i Bruxelles, for at blive enige om corona-hjælpe pakken og EU-budgettet fra 2021 – 2027. Mødet skulle have været afsluttet lørdag, men på grund af de mange afgørende emner og store meningsforskelle forlænges mødet.

Penge og principper

Mødet er meget afgørende for Polen. EU-præsident Charles Michel har nemlig meddelt polakkerne, at man vi sammenkæde tildelingen af økonomiske midler med overholdelse af retsstaten. Polen og Ungarn har på forhånd meddelt, at man ikke kan tilslutte sig ideen. Det er ikke et tilfælde at netop Polen og Ungarn er imod, da der versere flere sager mod begge lande, for at forbryde sig mod demokratiets og EU’s grundregler.

Magt til Bruxelles

– Ved at acceptere at man kæder tildelingen af EU-midler sammen med de såkaldte retsstatsprincipper, vil vi give Europa-Kommissionen enorm magt. Det er ren faktisk en overtagelse af ​​den polske regerings kompetencer til den Europæiske Union. Det er en ændring af hele EU’s system, siger Polens magtfulde justitsminister Zbigniew Ziobro.

Et flertal af EU-lederne vil også koble den grønne omstilling ind i tildelingen af midler. Polen er det eneste land, der ikke har tilsluttet sig EU’s klimamål. Polens statsminister sagde ved ankomsten til Bruxelles, at polakkerne er imod at pengene skal kædes sammen med både klima og retsstats-principper.

De største knaster i forhandlingerne indtil nu er corona-hjælpepakkens størrelse, samt det nye flerårige budget. På det område, nærmer parterne sig hinanden. Når budget-tallene er færdigforhandlede, venter opgøret mellem EU og de to besværlige lande, Polen og Ungarn om retsstats-principperne. Her står parterne stejlt overfor hinanden.

Topmødet genoptages søndag klokken 12.00, og EU-lederne er blevet lovet et nyt budgetforslag søndag morgen.