EU vil have polakkerne med i mere frivilligt arbejde

  voluntary

  Europa-parlamentet har udråbt 2011 som europæiske år for frivilligt arbejde. Det overordnede mål med er at få EU-beboer til at deltage i frivilligt arbejde. Kun seks procent af polakkerne er med i frivilligt arbejde. Arkivfoto.


  BRUXELLES: 2010 var polsk rekord for bidrag til frivilligt arbejde, oplyser det polske opinionsforskningscenter CBOS. Men frivilligt arbejde er stadig ikke populært blandt polakkerne. EU-initiativ skal få borgere til at engagere sig mere i frivilligt arbejde.


  62 procent af polakkerne gav penge til velgørenhed mindst en gang i 2010. Det er 13 procent flere end året før.

  Næsten halvdelen af polakkerne – 46 procent – har ydet bistand i form af tøj, tæpper eller bøger til fattige. 16 procent har deltaget i kortvarigt frivilligt ulønnet arbejde til almene formål.

  Få frivillige i Polen

  Polakkerne er derimod ikke så villige til at arbejde fast for en organisation som frivillige. Kun 6 procent af polakkerne deltager aktivt i frivilligt ulønnet arbejde.

  2011 for frivilligt arbejde

  Europaparlamentet har udråbt 2011 som europæiske år for frivilligt arbejde.

  EU giver støtte til lokale, regionale og nationale myndigheder til at udveksle erfaringer og god praksis inden for frivilligt arbejde.

  Initiativet medfinansieret af EU

  EU omfattende initiativer er finansieret enten helt eller delvis fra EU budget, og nationale initiativer er medfinansieres af EU. Budgettet beløber sig til 8 000 000 EUR.

  LÆS MERE
  Eksternt link:
  Department of Public Benefit webside