Europæiske medier protesterer imod polsk medielov

  Polens_nationale_tv-selskab_TVP_i_massefyring_0

  Polens ny medielov giver den polske regering mulighed for at fyre og udnævne bestyrelsen og ledelsen for de polske public-service medier TVP og Polsk Radio. Arkivfoto.


  GENEVE: Det europæiske forbund for public-service medier EBU opfordrer Polens præsident til ikke at underskrive ny polsk medielov.


  Det europæiske forbund for public-service medier EBU, hvor både Danmarks Radio og TV2 er medlemmer, har skrevet til Polens præsident Andrzej Duda og bedt ham om ikke at underskrive en ny medielov, der er hastebehandlet igennem det polske parlament.

  Frygter for mediernes uafhængighed

  – For at bevare public-service mediernes integritet og uafhængighed som et symbol på et frit og demokratisk land, beder vi dig så indtrængende, vi kan, om ikke at underskrive denne lov, og i hvert fald ikke uden først grundigt at have analyseret, om den overholder Polens Grundlov og giver den frihed og pluralisme for medierne, som er garanteret i artikel 10 i Den Europæiske Menneskeretskonvention, skriver det europæiske medieforbund blandt andet til Polens præsident.

  Politisk kontrol med ledelsen

  Den ny medielov, der er hastebehandlet igennem Polens parlament, giver den polske regering mulighed for at fyre og udnævne bestyrelsen og ledelsen for de polske public-service medier TVP og Polsk Radio.

  International kritik

  Loven har også mødt kritik fra det europæiske journalistforbund og har fået EU-kommissær Frans Timmermans, der har ansvar for retsstats-principperne og fundamentale rettigheder i EU, til at skrive til den polske regering og bede om en redegørelse for, hvordan loven lever op til EU-reglerne om pluralisme i medierne.

  Vil rette op på venstredrejning

  Polens udenrigsminister Witold Waszczykowski forklarer i et interview med det tyske blad Bild søndag, at den polske medielov skal rette op på den venstredrejning, som de polske public-service medier har været udsat for under den forrige regering.

  – Den forrige regering gennemførte et venstreorienteret program (i public-service medierne red.). Som om verden ifølge et marxistisk mønster automatisk udvikler sig i en bestemt retning – mod en verden af blandede kulturer og racer, mod en verden, der består af cyklister og vegetarer, som udelukkende bruger vedvarende energikilder og kæmper imod alle former for religion. Det har ikke ret meget at gøre med traditionelle polske værdier, siger den polske udenrigsminister til Bild.

  Polsk regeringsparti møder kritik i ind- og udland

  Polens regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS) vandt et selvstændigt flertal i parlamentet ved valget den 25. oktober og har siden regeringens indsættelse den 16. november nægtet at følge Polens Højesteret, der fortolker Polens Grundlov, og har hastebehandlet flere nye love, der giver regeringspartiet mere kontrol over Højesteret, public-service medierne og top-posterne i ministerier og andre myndigheder.

  Udviklingen i Polen har mødt kritik fra oppositionspartierne i Polen, fra USA’s regering og fra EU, hvor Kommissionen i øjeblikket efterforsker udviklingen i Polen og Europa-parlamentet har sat Polen til debat den 19. januar.