Europarådet: Alvorlige problemer i Polen

  kaczynski_beata_szydlo_polen_december_2016

  Siden Kaczynski-regeringen kom til magten for to år siden, med statsminister Beata Szydlo som formel regeringsleder, er Polen gået i konflikt med partnerne i EU på stort set alle mulige områder. Arkiv.


  BRUXELLES: Polen, Bulgarien, Moldova, Rumænien og Tyrkiet, er lande med alvorlige problemer i forhold til retsstaten udtaler Europarådets demokratiske forsamling.


  Polen er kommet på en sort liste over europæiske lande, der har problemer med retsstaten. Det mener Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE).

  Fem lande med problemer

  Polen, Bulgarien, Moldova, Rumænien og Tyrkiet er alle lande, som har “alvorlige problemer” med retsstatsprincipperne.

  Forsamlingen har grundigt undersøgt situationen i de fem medlemslande og udtrykker bekymring over den seneste udvikling, hvor retsvæsenet uafhængighed er i fare. Europarådet advarer direkte Polen mod de seneste tiltag eller reformer, der giver regeringen mere magt, og som nedbryder magtens tredeling.

  EU vagthund

  Europarådet er en menneskerettighedsorganisation med 47 medlemslande, og virker også som EU’s demokratiske vagthund.

  Polen har trodset anbefalinger fra EU, ligesom man har valgt at se bort fra domme ved EU-domstolen.