Justitsminister: Dommer er ikke straffet for spritkørsel

Den polske justitsminister Zbigniew Ziobro var på ny i den provokerende rolle, da han havde online møde med medlemmer af Europa-Parlamentet torsdag. Han argumenterede for at retsreformerne i Polen er nødvendige, fordi en dommer er blevet frikendt, selv om han har kørt bil med alkohol i blodet. Arkivfoto.

BRUXELLES: Polen måtte torsdag stå til regnskab for et udvalg i Europa-Parlamentet, der i skarpe vendinger kritiserede de polske retsreformer og det planlagte præsidentvalg. Den polske justitsminister afviste kritikken og forklarede at regeringen handler i overensstemmelse med EU-lovgivningen.


Europa-Parlamentets udvalg for borgerrettigheder, havde torsdag online debat med den polske justitsminister Zbigniew Ziobro og den polske ombudsmand Adam Bodnar om de nye retsreformer i Polen, der giver regeringen kontrollen over domstolene.

Den polske justitsminister sagde, at det har været nødvendigt at reformere domstolene, da mange polakker er utilfredse. Konkret nævnte Zbigniew Ziobro, at der var dommere der kørte rundt med alkohol i blodet, som ikke var blevet dømt fordi dommerne beskytter hinanden.

Dommerne dømmer ikke Tusk-familien

Den polske justitsminister mente også, at medlemmer af Donald Tusk familie ikke var blevet dømt for ulovligheder, som ministeren udtrykte det. Det var de vigtigste argumenter for, at de polske domstole skulle reformeres.

Polens regering fører en massiv hetz mod Donald Tusk, så det er ikke overraskende at han nævnes. Det er formentlig den tidligere statsministers søn Michael Tusk, som den nuværende justitsminister gerne vil sætte i forbindelse med en skandaleramt bank. Banken der gik konkurs ejede et flyselskab. Den unge Tusks rolle i den sag var, at han som marketingchef i Lech Walesa lufthavnen i Gdansk, havde skrevet en rapport for selskabet om flytrafik, som en del af hans job. Han er, trods ihærdige forsøg fra det polske regime, blevet frikendt for alle anklager.

Folkevalgte: Hold dig til sandheden

De fleste af parlamentsmedlemmer der tog ordet, udtrykte meget alvorlige bekymringer over det øgede pres på retsvæsenet, som den polske regering praktiserer. Kritikken kom, trods den polske justitsministers helhjertede forsikringer om, at den nye lov er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Reaktionerne fra de folkevalgte politikere var da heller ikke til at tage fejl af, og den polske justitsminister blev opfordret til at holde sig til sandheden. Han forlod mødet i utide, og lod sin viceminister fortsætte dialogen.

Ingen reaktion på dom

Medlemmerne var også bekymret for at Polen regering fortsat ikke har reageret på den afgørelse fra EU-domstolen, om at stoppe en lov. Det er den lov, der giver regeringen muligheden for at sanktionere og afskedige dommere, der ikke følger regeringens politik. Klapjagten på dommere har været i gang siden Kaczynski-regeringen kom til magten i 2015.

Forfatningsstridigt valg

Der blev også udtrykt bekymring og kritik over det forestående præsidentvalg i Polen, som ikke bliver gennemført på sædvanlig demokratisk vis og efter en oplyst valgkampagne. Polens regering vil gennemføre valget den 10. maj trods corona-truslen, og det skal ske gennem brevstemmer. Det betyder blandt andet, at polakker i udlandet ikke får lov at stemme denne gang. Valget er i strid med den polske forfatning og med EU-grundloven, sagde flere af de folkevalgte europæere.

Statsledere må gribe ind

Medlemmerne af udvalget opfordrede i klare vendinger statslederne i EU og EU-kommissionen, til at handle på de polske brud på EU-grundloven, og tilbageholde penge i den kommende budgetperiode, hvis ikke retsstatens principper overholdes i Polen.

Polen har en lang række konflikter med EU, ligesom der er igangsat en såkaldt Artikel 7-sag mod Polen, som er den skrappeste sanktion et medlemsland kan udsættes for. Konflikterne mellem Bruxelles og Warszawa fortsætter med uformindsket styrke.

SE OG HØR MØDET I EU-UDVALGET