Missilskjoldet skal senest tages i brug i 2012 ved Østersøen

General_Henry_Obering_USA_besøgte_igår_Polen_ved_Østersøkysten

General Henry Obering besøgte i går de områder ved Østersøen, hvor dele af det nye missilforsvarssystem efter planen skal opføres. Foto: Pentagon presseafdeling.


Direktøren for det agentur i Pentagon, som er ansvarlig for opbygningen af det amerikanske missilskjold, general Henry Obering, besøgte i går de polske områder ved Østersøen.


Generalen sagde, at amerikanerne gerne vil have deres planer om et missilskjold gennemført i 2011 eller senest i 2012. Ti raketter skal være driftsklare, og med beredskab døgnet rundt vil basen give arbejde til cirka 500 personer i området.

General Obering betegnede basens størrelse som ’ikke særlig stor’, og han forsikrede samtidig de lokale beboere om, at den øgede amerikanske tilstedeværelse ville give dem mere sikkerhed.

Gammel lufthavn

Det er den nedlagte lufthavn Redzikowo ved Slupsk i det nordlige Polen – cirka 150 km vest for Gdansk – som USA har udset sig som base for de første ti anti-missiler.

General Obering og hans stedfortræder, general Patrick O’Reilly, blev ved besøget ledsaget af den polske viceminister for national sikkerhed, Stanislaw Komorowski.

Intet er afgjort

Komorowski slog dog fast, at den endelige beslutning om at bruge den forladte lufthavn ikke er truffet endnu. Der foreligger ingen aftale før begge lande har underskrevet en aftale, og det kræver gennemgående renoveringer, før basen igen kan bruges til lufttrafik. Indtil der foreligger en aftale kan de forladte landingsbaner kun bruges af helikoptere. Polen og USA har frist til 19. november i år efter planen.

Selv om en aftale ventes underskrevet, så er det formelt og reelt stadig uvist om lufthavnsområdet ved Redzikowo bliver base for det nye amerikanske anti-missilforsvar.