Ny udenrigsminister: Ingen ændringer i dansk EU-politik

  udenrigsminister_anders_samuelsen_jens_moerch_polennu

  Danmarks nye udenrigsminister Anders Samuelsen efter hans første optræden mandag eftermiddag foran ansatte i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København. Foto: Jens Mørch, polennu.dk.


  KØBENHAVN: Danmarks nye EU-skeptiske udenrigsminister Anders Samuelsen vil fastholde Danmarks kurs i forhold til EU.


  Danmarks nye trekløver regering, der tiltrådte mandag, betød også udskiftninger i toppen af Udenrigsministeriet.

  Udenrigsminister og næstformand i partiet Venstre, Kristian Jensen blev i formiddag afløst af Anders Samuelsen, der er politisk leder for det EU-skeptiske parti Liberal Alliance.

  EU-skeptiker

  Da EU hører under Udenrigsministeriet, måtte den nye minister som noget af det første svare på, om han vil ændre Danmarks politik i forhold til EU. Men det afviste den debuterende udenrigsministeren i klare vendinger, og sagde at der ikke kommer nogen ny dansk EU-kurs.

  – Jeg tilslutter mig regeringens politik, som det også står beskrevet i regeringsgrundlaget, sagde Anders Samuelsen ved overdragelsen i København i eftermiddag. Her stod den nye minister for første gang overfor sin nye stab på Asiatisk Plads i København, der tilsyneladende kan fortsætte deres arbejde som hidtil. (Se den nye regeringens EU-politik nederst).

  LÆS MERE
  polennu.dk: Grundlag for Danmarks regering af 28. november 2016

  Fik, ja-hat

  Som traditionen foreskriver ved overdragelse af ministerier i Danmark, var der også gaveudvekslinger mellem den afgående og nye minister i eftermiddag. Med henvisning til Samuelsens EU-kursskifte, gav Kristian Jensen sin efterfølger en blå kasket med teksten: Ja! – en rigtig ja-hat til stor jubel for de ansatte og gæsterne.

  Bliver finansminister

  Den nu forhenværende udenrigsminister er ikke blevet fyret fra regeringen, men han flyttes og får den tunge post som finansminister. Han fik også en gave i dag fra den nye udenrigsminister Anders Samuelsen: Turistguiden om Danmark fra Lonely Planet, da Kristian Jensen nu skal have fokus på Danmark. Fra personalet modtog Kristian Jensen en af Udenrigsministeriets gamle regnemaskiner, i håbet om at den ny finansminister ikke glemmer hvor han kommer fra, når han skal dele midler ud til ministerierne.

  Bifald fra personale

  Den afgående Kristian Jensen blev hyldet markant af de cirka 200 fremmødte medarbejdere med et stort taktfast bifald efter sin tale. Udenrigsministeriets departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen havde forinden rost Kristian Jensen i en lang, men meget underholdende og humoristisk tale.

  I al slags vejr

  Departementschefen fremhævede blandt andet Kristian Jensens menneskelige egenskaber, hans flid og sin udholdenhed. Ikke mindst med tydelig henvisning til de løbeture, som medarbejdere i Udenrigsministeriet har måttet udsættes for, når ministeren skulle holde sig i form på ture over hele verden. De loyale medarbejdere har måttet puste efter Kristian Jensen på kondiløb i såvel minusgrader som under gloende tropesol.

  Tre ministre

  Det er ikke kun udenrigsminister Anders Samuelsen der skal være minister på Asiatisk Plads, hvor Udenrigsministeriet har til huse. Den nye minister for ligestilling og nordisk samarbejde, Karen Ellemann flytter også ind og får følgeskab af Eva Tørnæs, der for anden gang bliver udviklingsminister.

  Fra Horsens

  Den nye udenrigsminister Anders Samuelsen er 49 år og født i Horsens. Han kom første gang i Folketinget i 1998 for Radikale Venstre. I 2004 blev han valgt til Europa-Parlamentet for samme parti. I 2007 stiftede han partiet Ny Alliance og året efter forlod to ledende profiler partiet, der herefter skiftede navn til Liberal Alliance. Han er i dag medlem af Folketinget og politisk leder for Liberal Alliance, der blandt andet har rigmanden Lars Seier Christensen som sponsor. Anders Samuelsen søster Mette Bock, der også er valgt for Liberal Alliance, er blevet Danmarks nye kulturminister.

  LÆS MERE
  polennu.dk: Grundlag for Danmarks regering af 28. november 2016

  Regeringens politik

  Den nye danske regering af 28. november 2016 (Lars Løkke Rasmussen III) består af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Regeringen er en mindretalsregering, og har formuleret EU-politikken på denne måde:

  Danmarks EU politik

  Danmark er historisk, politisk og økonomisk nært forbundet til det europæiske samarbejde. To tredjedele af vores eksport går til vores europæiske naboer. EU-medlemskabet er en stor fordel for Danmark. Det vil det også være fremover. Globaliseringen og nye, stærke økonomier stiller os over for væsentlige udfordringer, som EU’s medlemslande bedst løser i fællesskab. Regeringen vil arbejde aktivt for at varetage Danmarks interesser gennem et stærkt europæisk samarbejde.

  Reformere EU indefra

  EU-samarbejdet er udfordret, blandt andet fordi massive flygtninge- og migrantstrømme har sat de ydre grænser under pres og på grund af Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Vi skal værne om det europæiske samarbejde ved at reformere det indefra. Regeringen vil arbejde for et stærkt, slankt og effektivt EU, der respekterer nærhedsprincippet og koncentrerer sig om de udfordringer, som medlemslandene bedst kan løse i fællesskab. Beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt, og EU bør afholde sig fra at regulere der, hvor medlemsstaterne selv bedre kan nå de samme mål.

  Økonomi, indre marked og frihandel

  Det europæiske samarbejde skal styrkes på de områder, som har størst betydning for Danmarks muligheder for at klare sig i den globale konkurrence. Regeringen vil arbejde for et stærkt fokus på at skabe vækst og arbejdspladser. Det skal blandt andet ske gennem et bedre fungerende indre marked, herunder et indre marked for energi og et digitalt indre marked og et fortsat fokus på strukturreformer i medlemslandene, der kan sikre et konkurrencedygtigt Europa. Regeringen vil arbejde imod protektionisme og for stærke EU-handelsaftaler med blandt andet Japan og USA. EU må ikke lukke sig om sig selv.

  Velfærdsydelser

  Regeringen støtter arbejdskraftens frie bevægelighed. Den er en hjørnesten i det indre marked og en forudsætning for vækst og beskæftigelse i Europa og Danmark. EU skal ikke udvikle sig i retning af en social union. Reglerne skal være baseret på sund fornuft og rimelighed. Vi ønsker et EU, hvor folk kan søge derhen, hvor der er ledige job og ikke, Regeringsgrundlag — 45 hvor der er sociale ydelser at få. Velfærdsydelser skal så vidt muligt forblive i Danmark og gå til dem, som arbejder, bor og bidrager til Danmark i en længere periode.

  Schengen

  Schengen-samarbejdet gør det muligt for borgere og virksomheder at rejse frit over grænser i Europa og Norden. De frie rejsemuligheder inden for Schengen forudsætter dog, at der er styr på de ydre grænser. Regeringen støtter derfor en styrkelse af kontrollen med de ydre grænser og fælles kontrolsystemer. Danmark skal indrette sin kontrol på og ved de danske grænser i overensstemmelse med Schengen-reglerne. Europol En effektiv bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme kræver et tæt europæisk politisamarbejde. Derfor ønsker regeringen at sikre, at Danmark fastholder en så tæt tilknytning til Europol som muligt, når Danmark fra 1. maj 2017 på grund af retsforbeholdet ikke længere kan deltage fuldt ud i politisamarbejdet. Det er vigtigt for danskernes tryghed og sikkerhed.

  Brexit

  Regeringen respekterer, at Storbritannien ved en folkeafstemning har valgt at forlade EU, men ser gerne, at EU og Storbritannien fastholder et meget tæt samarbejde fremadrettet. En aftale om Storbritanniens udmeldelse og det fremtidige forhold til EU skal bygge på en balance mellem rettigheder og pligter. Under de forhandlinger, som EU vil have med Storbritannien, vil regeringens hovedfokus være på at varetage Danmarks interesser. Derfor har regeringen nedsat en task force, der skal kortlægge danske interesser og overvåge, at der i forhandlingerne tages hensyn til danske virksomheder og borgere, der handler med Storbritannien, har bosat sig i landet, eller som er i direkte konkurrence med britiske virksomheder i det indre marked.

  LÆS MERE
  polennu.dk: Grundlag for Danmarks regering af 28. november 2016