Polakker strømmer stadig til Danmark for at arbejde

  polsk_byggeri

  De danske myndigheder har givet 8000 nye arbejdstilladelser til polske statsborgere i Danmark. Arkivfoto.


  Forskere fra Købehavns Universitet er i gang med at tegne et billede af, hvor polakkerne kommer fra, hvad de laver og hvor længe de har planer om at blive.


  Den økonomiske krise ser ikke ud til påvirke polakkers lyst til at tage til Danmark for at arbejde.

  Mens polske medier melder om, at migrantarbejdere vender tilbage fra England og Irland, rejser mange stadig til Danmark.

  På hjemmesiden www.jobindsats.dk bliver antallet af arbejdstilladelser gjort op. Alene i oktober 2008 fik 1019 polakker lov til at komme til Danmark for at arbejde. Det var næsten dobbelt så mange som i samme måned sidste år.

  I alt er der i de første ti måneder af 2008 givet 7898 arbejdstilladelser til polske statsborgere.

  Forskere interviewer polakker

  500 af de polakker, som arbejder i Storkøbenhavn, er i de seneste måneder blevet interviewet af medarbejdere fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

  Interviewene udgør basismaterialet i centrets “Polonia projekt”, der har til formål at skaffe kvalificeret dokumentation for de polske migrantarbejderes løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn.

  Desuden skal projektet bidrage til at give et indtryk af omfanget af udstationeringer og af illegalt arbejde.

  Spørgsmål om arbejds- og levevilkår

  De 500 polakker er blandt andet blevet spurgt om, hvorfor de har valgt at arbejde i Danmark? Hvem der har rekrutteret dem og hvordan? Hvilke vilkår de arbejder under, og hvordan de er tilfredse med dem?

  De polske arbejdere har også svaret på spørgsmål om bolig, hvor ofte de rejser hjem, hvordan de er ansat, samt en række andre forhold.

  Centerleder Søren Kaj Andersen fra FAOS oplyser til polennu.dk, at forskerne forventer at være færdige med at bearbejde resultaterne i slutningen af marts