Polakkerne er det folkefærd, der er mest tilfreds med EU

  Polakkerne_er_det_mest_EU-tilfredse_folkefærd_i_Europa

  Polakkerne er de mest tilfredse EU borgere, når det gælder holdningen til EU-fællesskabet. Foto: Pawel Kabanski.


  Er medlemskabet af EU en god ting? Det spørgsmål har de europæiske befolkninger fået stillet og polakkerne siger ja flest gange. Det skriver det danske EU-skeptiske magasin Notat i sin november-udgave med fokus på Polen.


  Tilfredsheden med EU i de nye medlemslande er dalende. Men ikke i Polen. Landet er det mest EU-positive målt på befolkningerne, skriver månedsmagasinet NOTAT i sin november-udgave.

  Lidt over Danmark

  Undersøgelsen, der er fra juli måned og foretaget af Eurostat, viser også, at danskerne er meget tilfredse med EU. Mens tilfredsheden i befolkningerne i samtlige 27 EU lande i gennemsnit er på lidt over 50 %, så ligger både Danmark og Polen på cirka 65 – polakkerne lidt over.

  Forskel på øst og vest

  NOTAT skriver også, at mens det er emner som social velfærd, sundhed og pensioner, der bekymrer EU’s østlige befolkninger, så er det spørgsmål som terrorisme og indvandring, der bekymrer mest i de vestlige EU-lande.

  Fokus på Polen

  Månedsmagasinet har fokus på Polen, og udover historien om polakkernes tilfredshed med EU kan man finde flg. interessante polske historier i magasinet: Leder: Status fra Europas midte

  Oversigt: Nye medlemslande
  Analyse: Den ’skæve’ vækst (om Polen)
  Artikel: Byggeboom
  Artikel: Der er guld for enden af oksekærren
  Analyse: Udvikling i de polske jordpriser
  Artikel: ’Jeg klager ikke’ – om polsk landmand
  Artikel: Familiebrug under pres Artikel: ’Fagforeninger – ikke her!’
  Artikel: Tovtrækkeri om klima over jerntæppet
  Artikel: Gasrør uden om Rusland – og mere atomkraft
  Artikel: Polakkerne er mest glade for EU

  Link til det EU skeptiske månedsmagasin NOTAT.