Polen beskyldes for at pleje egne klima-interesser


  DURBAN: Storbritanniens tidligere premiereminister, John Prescott, beskylder Polen for, som EU-formand, kun at pleje polske interesser på klimatopmøde.


  Durban-klimakonference, der skulle være afsluttet i går, ville gøre større fremskridt, hvis ikke Polen var formand for møderne, siger en tidligere britiske vicepremierminister.

  Polen taler kun om “kul, kul, kul”, siger Lord Prescott i et interview med Financial Times.

  EU formand forpligter

  Lord Prescott sagde også, at han var informeret af en EU-forhandler om, at nogle i EU teamet i Durban allerede havde fortalt Polens miljøminister Marcin Korolec, der fører forhandlingerne, at “han skal tale Europas sag, ikke Polens”.

  Polen og Danmark

  Polen og Danmark, som overtager EU formandskabet ved årsskiftet, arbejder sammen for at forhandle en afløser for Kyoto-aftalen på plads.

  Polen er bekymret over, at store C0-2 reduktioner vil ramme den økonomiske vækst i landet, da 90 procent af el-produktionen i Polen er baseret på en særlig type kul, der er stærkt forurenende. Polen frygter at store dele af den tunge industri vil flytte til nabolandet Ukraine, hvor udledningsafgifter kan undgås.

  Venter på EU

  EU klimakommissær, danskeren Connie Hedegaard siger, at Brasilien og Sydafrika nu har tilsluttet sig bindende nedskæringer i udledningen af drivhusgasser.

  – Om det bliver succes eller fiasko i Durban afhænger af et lille antal lande (i EU, red.), som endnu ikke har tilsluttet sig, sagde Connie Hedegaard fredag.