Polen forbereder sig til årets to store mærkedage

  Polen_markerere_1_september_1939_og_4_juni_1989

  Polens regering har lavet en plan for markeringen af 70-året for Anden Verdenskrigs start (1. sep 1939) og for 20-årsdagen for de første frie valg i Polen (4. jun 1989). Begge datoer markeres under overskriften: Det startede i Polen.


  Anden Verdenskrigs start og de første frie valg i Polen vil blive markeret overalt i Polen, siger den polske kulturminister Bogdan Zdrojewski.


  Den 1. september 1939 startede Anden Verdenskrig ud for Gdansk – og 50 år senere, helt præcist den 4. juni 1989, blev de første delvise frie valg i Polen gennemført. For polakkerne sluttede besættelsestiden fra Anden Verdenskrig først i 1989.

  Vigtige datoer

  – De to datoer vil blive markeret både nationalt, regionalt og lokalt, sagde den polske kulturminister Bogdan Zdrojewski i forbindelse med præsentationen af planerne for de to datoer. Den polske regering har afsat et beløb svarende til 70 millioner danske kroner til formålet og har planlagt 180 arrangementer i 89 byer.

  Startede i Polen

  Dagene markeres i en storstilet kampagne under overskriften: Det startede i Polen.

  Den 1. september 1939 sejlede det tyske kanonskib Schleswig-Holstein ind i havnen ved Gdansk og affyrede krigens første skud mod Polen på halvøen Westerplatte. Herefter rykkede Hitlers tropper ind i Polen til vand, lands og i luften. 17 dage senere gik russerne anført af Stalin ind i Polen og besatte det østlige Polen efter, at Tyskland og Rusland havde lavet en hemmelig aftale om at dele landet i mellem sig.

  Vejen til demokrati

  De første frie valg blev gennemført 4. juni 1989 efter rundbordsforhandlinger mellem den kommunistiske regering og repræsentanter for Solidarnosc. Forud var gået en årrække med periodiske konflikter og væbnede kampe mellem polakkerne og de Moskva-styrede myndigheder i Polen.

  Polakkernes kamp for frihed og demokrati blev kendt over hele verden i august 1980, da der udbrød strejke på Lenin-skibsværftet i Gdansk.

  Strejken endte med, at den historiske aftale om de første frie fagforeninger i Polen blev aftalt. I december 1981 fortrød myndighederne aftalen og indførte krigsretstilstand.

  Første frie valg

  Ni år senere kom demokratiet atter til Polen efter rundbordssamtalerne i foråret 1989, og den 4. juni samme år vandt Solidarnosc alle mulige pladser i det polske parlament.

  Polen blev dermed det første land i den kommunistiske østblok, der løsrev sig fra magthaverne i Moskva.