Polen vil fortsat overholde EU-lovgivningen

Polen vil følge EU-lovgivningen. Søndag er der varslet demonstrationer over hele Polen, til fordel for fortsat polsk medlemskab af EU. Foto: KOD Pomorskie.

INDBLIK: Polens forfatning står over EU-lovgivningen fastslog forfatningsdomstolen. Men EU-aftalerne gælder fortsat understreger Udenrigsministeriet.


Det har udløst kraftige reaktioner i EU, at Polens forfatningsdomstol har fastslået, at den polske forfatning står over EU-lovgivningen og aftalerne i fællesskabet. Europa-kommissionen har efter dommen erklæret, at man vil tage alle midler i brug for at Polen overholder afgørelserne ved EU-domstolen.

En vej ud af EU?

Handlingen er også beskrevet som Polens farvel til EU (Polexit), ligesom vi også på polennu.dk har betegnet afgørelsen, som en teknisk udmeldelse af EU. Men sådan ser man ikke på det i Warszawa.

I Polens udenrigsministerium siger man blandt andet, at mange forfatningsdomstole i andre lande har afsagt kendelser på samme måde, men at det ikke har medført tale om et exit fra EU, men udelukkende at de markerede nationale forfatningers forrang over EU. EU er ikke en stat, men en sammenslutning af suveræne stater, lyder det fra Warszawa.

Overholder EU-lovgivningen

Embedsmænd oplyser, at Polen overholder de gældende normer i EU-retten i det omfang de er blevet etableret på de områder der direkte og udtrykkeligt er fastsat i EU-traktaterne. En klar og tydelig kompetencefordeling er grundlaget for medlemsstaternes suverænitet og for at den Europæiske Union kan fungere godt, fastholdes det i den polske hovedstad.

I indholdet af dommen fra torsdag viser det sig, at nogle bestemmelser i EU-traktaterne er uforenelige med bestemmelserne i den polske forfatning, hvis de fortolkes bredt og går ud over de kompetencer der udtrykkeligt er angivet i traktaterne. Denne fortolkning er bindende for retsvæsenet og de offentlige institutioner, siger kilder i Polens udenrigstjeneste til polennu.dk.

Forfatningsdomstolens dom berører ikke nogen områder hvor EU har beføjelser der udtrykkeligt og bogstaveligt beskrives i EU-traktaterne.

Kendt konflikt

Konflikten er ikke ny, oplyser man i Warszawa. Spørgsmål om medlemsstaternes forfatningers forrang og EU-domstolens manglende overholdelse af omfanget af de beføjelser som medlemsstaterne har overdraget til EU, har i årevis været genstand for behandling ved de nationale forfatningsdomstole.

I en dom fra den 11. maj 2005 understreges det bl.a. at: “Forfatningens forrang som fremgår af § 91, stk. 2 med hensyn til anvendelse af internationale aftaler som er ratificeret ved lov eller ved en landsdækkende folkeafstemning (…) frem for bestemmelser i love som er uforenelige med den – fører ikke direkte (og i noget omfang) til nogen fastsættelse af at disse aftaler skulle have en tilsvarende forrang frem for forfatningens bestemmelser. Forfatningen er derfor fortsat – i kraft af sin særlige status – Republikken Polens øverste lov i forbindelse med alle internationale aftaler der er bindende for Republikken Polen.”

Konflikt og demonstrationer

Selv om det kan vise sig, at forfatningsdomstolens dom ikke får nogen praktisk betydning, så er der fortsat mange afgørende og principielle knaster mellem Polen og EU. F.eks. er Polens genopretnings penge fortsat på en konto i Bruxelles, fordi Polen ikke overholder retsstatsprincipperne og ikke beskytter frie medier. Dramaet om de store summer fortsætter, og aktuelt finder der en intens værdikamp sted mellem Polen og EU – og sådan har det været siden Kaczynski-regeringen kom til magten i 2015. Men Polen vil fortsat følge EU-lovgivningen, hedder det i Warszawa.

Søndag aften er der demonstrationer i de fleste større polske byer til fordel for det polske medlemskab af EU og i protest mod Kaczynski-regeringens EU-politik. 87 procent af polakkerne er tilhængere af EU.

Jens Mørch, redaktør

Europa-Kommissionen og Polen
Europa-Kommissionen vil ikke finde sig i mere fra den polske Kaczynski-regerings side. Polen står til at miste 257 milliarder zloty, hvis ikke Polen overholder spillereglerne i EU, herunder EU-domstolens afgørelser. Arkivfoto.

Hvis du vil støtte frie medier, f.eks. polennu.dk, vil vi være dig meget taknemlig. Du kan blandt andet gøre det ved at donere os et beløb. Tryk på det beløb du vil støtte os med. Ethvert beløb er en stor hjælp. Vælg mellem DKK 200,00 – DKK 500,00 – DKK 1.000,00