polennu.dk har ikke tilsidesat god presseskik

  smolensk_glen_joergensen_polennu

  Tirsdag bragte polennu.dk en historie på baggrund af en kendelse fra Pressenævnet, der samtidig frikender polennu.dk for beskyldningerne fra advokat for dansk Smolensk ekspert for at handle i strid med god presseskik.


  KØBENHAVN: Pressenævnet i Danmark mener ikke at polennu.dk har tilsidesat god presseskik. Det fremgår af kendelsen om dansk Smolensk ekspert.


  Pressenævnet finder ikke anledning til kritik af polennu.dk efter klagen fra den uvildige danske Smolensk ekspert Glenn Jørgensen. Tirsdag bragte polennu.dk kendelsen fra Pressenævnet, der gav sagsøger ret til et såkaldt genmæle, for at slå det fast at Glenn Jørgensen oplyser, at han aldrig har forsøgt at udgive sig for at være hverken adjunkt eller lektor.

  LÆS OGSÅ
  polennu.dk: Dansk Smolensk ekspert får ret til genmæle

  God presseskik

  Nævnet mener ikke at polennu.dk har tilsidesat god presseskik, hedder det i kendelsen fra den 29. november. Et andet sted i afgørelsen udtrykkes det på denne måde: Pressenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at polennu.dk har tilsidesat god presseskik.

  SE HELE KENDELSEN
  polennu.dk: Glenn Jørgensen mod polennu.dk

  Pure frifindelse

  – Det er en pure frifindelse, og jeg er glad for at nævnet ikke mener vi har tilsidesat god presseskik, for det er en meget alvorlig sag, siger chefredaktør Jens Mørch, polennu.dk.

  Trussel om sagsanlæg

  – Vi har både før og efter vi bragte artiklen tilbudt Glenn Jørgensen loyalt at citere hans kommentar til sagen, men det kom der aldrig noget ud af. Han krævede derimod – gennem sin advokat Kim Karup – at vi skulle fjerne artiklen, skrive til vore læsere at den var usand, og indrømme at vi havde oversat polsk forkert til dansk. Og når vi så havde gjort det skulle vi lige sende dem 10.000 kroner for ulejligheden. Og i modsat fald ville de hive os i Pressenævnet, siger Jens Mørch.

  Bøjer sig ikke for trusler

  – Ingen af de krav kunne vi naturligvis gå ind på, og selvom vi aldrig har været indbragt for Pressenævnet, så var det ikke noget der os gav søvnløse nætter. Vi har hele tiden tilbudt Glenn Jørgensen at bringe hans kommentarer til vores historie. Det eneste den danske Smolensk ekspert nu har fået ud af sagen med Pressenævnets hjælp, er at få os til at skrive at han hverken er adjunkt eller lektor, siger redaktøren.

  – Det havde vi gerne gjort frivilligt, så det var der ingen grund til at ulejlige Pressenævnet med, siger polennu.dk redaktør Jens Mørch.

  LÆS OGSÅ
  polennu.dk: Dansk Smolensk ekspert har et fusket cv

  Sagen kort

  22/9 – polennu.dk skriver historien: Uvildig dansk Smolensk ekspert har et fusket cv
  5/10 – Krav og trusler fra Smolensk eksperts advokat
  6/10 – polennu.dk afviser kravene, men tilbyder at lade Smolensk eksperten komme til orde
  11/10 – Smolensk ekspert og advokat indstævner polennu.dk for Pressenævnet for brud på god presseetik
  29/11 – Pressenævn frikender polennu.dk, men kræver at polennu.dk bringer et genmæle
  29/11 – polennu.dk bringer genmæle i henhold til Medieansvarsloven
  2/12 – polennu.dk kommenterer kendelsen fra Pressenævnet