Polens udenrigsminister overlever tillidsafstemning


    WARSZAWA: Det polske parlament har afvist et mistillidsvotum mod Polens udenrigsminister, Radek Sikorski.


    152 parlamentsmedlemmer stemte for et krav om udenrigsministerens afgang, mens et flertal på 292 medlemme udtrykte tillid til ministeren.

    Lov og Retfærdighedspartiet

    Det er Lov og Retfærdighedspartiet (PiS) der vil af med Radek Sikorski, efter at han i en politisk tale i Berlin for to uger siden, ville give EU øget beføjelser, en handling som oppositionen mener er i strid med den polske forfatning.

    Lov og Retfærdighedspartiet mener heller ikke, at Radek Sikorski bør repræsentere Polen. Et flertal i Sejmen deler ikke den opfattelse.