Polske byer har Europa rekord i luftforurening

smog_polen

Polen er det mest luftforurenede land i Europa, viser en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København. Arkivfoto.


KØBENHAVN: En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser at luftkvaliteten i Polen er den dårligste i Europa. 41 lande er med i undersøgelsen.


Af de 20 mest forurenede byer i Europa er de 19 af dem i Polen.

Det viser en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København – Luftkvalitet i Europa 2018. Agenturet har samlet data fra 2.500 byer i 41 lande.

Der er især afbrænding af fossile brændstoffer og uren udledning fra brændeovne. Den kultype man udvinder i Polen, er en af de mest miljøbelastende kultyper. Flere byer advarer i perioder over store mængder smog, og skolebørn har haft fri i perioder med smog-alarm lokalt.

Usynlig dræber

– Luftforurening er en usynlig dræber, og vi er nødt til at optrappe vores indsats for at håndtere årsagerne. Når det gælder luftforurening, er emissionerne fra vejtransport ofte mere skadelige end emissioner fra andre kilder, da disse emissioner finder sted ved jordoverfladen og i byerne, tæt på mennesker. Det er derfor vigtigt, at EU fordobler sine bestræbelser på at nedbringe emissionerne fra transport, energi og landbrug og investerer i at gøre dem renere og mere bæredygtige, siger Miljøagenturets administrerende direktør, Hans Bruyninckx.

Ifølge rapporten er vejtransport en af de største kilder til luftforurening i Europa, navnlig når det gælder de skadelige forurenende stoffer nitrogendioxid og partikler. Emissioner fra landbrug, energiproduktion, industri og husholdninger bidrager også til luftforureningen.

LÆS MERE
Rapporten: Luftkvalitet i Europa 2018