Privatiseringer

INGER-Privatiseringerne-forts__tter-i-Polen_

• 31. marts 2008 ejede den polske stat aktier eller andel i 1237 selskaber • 350 af dem var enten blevet likvideret, erklæret konkurs eller indstillet deres virksomhed. • Ud af de 887 aktive selskaber er 363 ejet 100 % af staten.

Regeringen Donald Tusks første privatiseringsprogram omfattede årene 2008-2011.

I løbet af perioden blev 562 selskaber privatiseret. I alt gennemførte den polske stat 1.331 privatiseringsprojekter, der vedrørte 763 selskaber.

En række store statsejede selskaber blev som led i planen introduceret på Børsen i Warszawa (Warzaw Stock Exchange). Det gælder blandt andet Børsen selv, forsikringsselskabet PZU, energikoncernen Tauron og mineselskabet KGHM.

Børsnoteringen gav staten en indtægt på 31,1 milliarder zloty.Den første privatiseringsplan indbragte i alt 43,93 milliarder zloty.

Regeringen under Donald Tusks ledelse har udarbejdet et nyt program for privatiseringer. Programmet omfatter perioden 2012 til 2013.

300 selskaber skal efter planen privatiseres helt eller delvist i løbet af 2012 og 2013. Selskaberne kommer fra en lang række brancher: maskin- og metalindustrien, elektronik, alkoholfremstilling, fødevareforarbejdning, træ- og papirindustri, og møbelfremstilling beklædning- og tekstilindustri, transport og logistik, handel og service.

Nogle selskaber vil blive sat til salg på Børsen i Warszawa, mens andre vil blive solgt direkte til private investorer.

Kilde: Ministerstwo Skarbu Panstwa – Ministeriet for Offentlig Ejendom og PAP