Slut med polsk ved politi og domstole i Danmark

politi_danmark
Politiets efterretningstjeneste i Danmark – PET – mener at Rusland udgør den største trussel, og advarer om sabotageaktioner, som det sker i blandt andet Polen. Arkivfoto.

Hvis du er polsk, og ikke kan dansk, så har du et problem hvis du kommer i kløerne på dansk politi eller domstolene efter 1. april. Arkivfoto.


KØBENHAVN: Danmark har med virkning fra mandag frataget polakker muligheden for at deltage i retssager, hvis ikke de er flydende i dansk skrift og tale.


Fra i dag er det slut med retshjælp for polakker i Danmark. Undtaget er dog de polakker, der selv kan håndtere dansk jura i skrift og tale, og som kan gennemføre en tiltale eller retssag på dansk. Polske dokumenter og polske afhøringer, vil ikke længere have virkning i Danmark.

Heller ingen tolke

Rigspolitiet har nemlig med virkning fra 1. april, overladt alle oversættelse og tolkninger til et enkelt firma. Og problemet er nu, at firmaet ingen ingen polske tolke har, og derfor er det slut med polsk i det danske retsvæsen.

De tidligere polske tolke har boykottet firmaet Easytranslate, da et samarbejde med dem, vil medføre en kraftig løntilbagegang, oplyser en repræsentant for tolkene og tilføjer, at de erfarne tolke nu også skal godkendes gennem et optagelseskursus og en afsluttende prøve – som de selv skal betale for. Og så skal de herefter, endnu engang godkendes af Politiets Efterretningstjeneste (PET). Flere af tolkene har arbejdet for Rigspolitiet gennem årtier.

– Der er en forhøjet risiko for, at straffesager kan få et forkert udfald, mener advokat Kristian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

– Jeg ved fra adskillige af de tolke, der plejer at blive anvendt, at de ikke ønsker at medvirke under de forringede vilkår. Det er min opfattelse, at det er nogle af de dygtigste tolke, siger Kristian Mølgaard.

Retssikkerheden over styr

Noget helt centralt i forbindelse med straffesager er ifølge advokatformanden under pres. Nemlig at den tiltalte får lov til at forklare sig og får præcis besked om, hvad andre har sagt.

– Hvis detaljen ryger, så ryger retssikkerheden også, siger Kristian Mølgaard.

– Tiltroen til tolkningen gælder både for dem, der skal sige noget og blive tolket, og dem, der skal lytte til forklaringen. Og hvis kvaliteten generelt falder, så har vi et ringere produkt at bedømme skyld og ikkeskyld ud fra.

– Der er en betydelig risiko for, at sagen får et andet og ukorrekt udfald, end hvis tingene var blevet belyst korrekt, siger forsvarsadvokaternes formand.

Sager der har været igangsat før 1. april, fortsætter med tolke og oversætter assistance som hidtil.