Verdensbanken opfordrer Polen til at satse på tog

  Verdenbanken_opfordrer_Polen_til_at_satse_på_jernbaner

  Polen et af de lander, der forholdsvis har flest kilometer skinner. Foto: Bjarne Jensen, polennu.dk


  WASHINGTON: Polen får ros for sin udbygning af vejene. Landet bør nu give jernbanerne bedre vilkår, mener Verdenbanken.


  Polens investeringer i nye veje blev forbodbelt i perioden 2004 til 2007. I de følgende tre år fra 2007 til 2010 skete igen en fordobling.

  Investeringerne betyder, at 60 procent af de polske veje i dag bliver betegnet som “i god stand”, mod 49 procent i 2005.

  Rygraden af motorveje manglede

  Tallene fremgår af en ny rapport fra Verdensbanken, som kalder Polens satsning på at udbyggene vejene for “delvist forståelige”.

  Polen manglede en solid rygrad af motorveje i vejsystemet, den økonomiske udvikling har medført mange flere biler på vejene, og antallet af alvorlige trafikuheld har ligget og ligger fortsat i den høje ende i Europa.

  Forsømte jernbaner

  Den polske stat, kraftigt støttet af EU, har skudt masser af midler i at udbygge vejnettet. Til gengæld har investeringerne i landets jernbaner været mere begrænsede.

  Verdensbanken skriver, at de polske jernbaners tilstand er blevet fortsat forværret.

  Et effektivt jernbanenet

  Verdensbanken opfordrer Polen til på mellemlangt og lagt sigt at satse mere på at skabe et effektivt jernbanesystem.

  Det vil tage presset af vejene og hjælpe Polen til at skære ned på udledningen af drivhusgasser.

  Transportsektoren står i dag for 12 procent af Polens samlede udledning af CO2. Heraf kommer 92 procent fra vejtransport.