Marie valgte praktik på ambassaden i Warszawa

praktik i polen
Statskundskabsstuderende ved Aarhus Universitet, Marie Strarup Christensen, er i praktik på Danmarks ambassade i Warszawa. Her arbejder hun i forsvarsafdelingen, og det har hun ikke fortrudt, fortæller hun her til polennu.dk. Foto: UM.

WARSZAWA: Marie valgte Danmarks ambassade i Polen som stedet for hendes praktik af flere grunde. Nu søger ambassaden et nyt hold praktikanter.


Statskundskabsstuderende ved Aarhus Universitet, Marie Strarup Christensen, 23 år, kom til Danmarks ambassade i Warszawa i praktik for godt en måned siden. Her arbejder hun for den danske forsvarsattache oberst Johnny Jespersen. Og selv om corona-krisen sætter sine begrænsninger for udfoldelserne, så har hun ikke et sekund fortrudt at hun valgte ambassaden, Polen og Warszawa.

Fra teori til praksis

– En ting er hvad man lærer teoretisk på universitetet, noget helt andet er at komme ud at arbejde med det i virkeligheden, siger Marie Strarup Christensen til polennu.dk. Marie, der kommer fra Taulov i Trekantområdet i Jylland, har været værnepligtig og har i forvejen stor interesse for forsvarssamarbejde.

– Når man er interesseret i forsvaret og NATO, så er Polen et spændende sted at være. Her sker mange ting, siger Marie Strarup Christensen.

EKSTERNT LINK: Ambassade søger praktikanter (FRIST 1/3) 

Praktik med fordel

Marie er født og opvokset i Danmark, men hendes mor er polsk. Og det ser hun som et ekstra plus i forhold til hendes praktikplads i Warszawa, selv om arbejdssprogene er dansk og engelsk.

– Jeg kan lidt polsk, og det gør det nemmere for mig i min praktik på ambassaden. – Derfor er jeg også meget glad for at det lykkedes mig at få praktikpladsen her i Polen. – Det interesserer mig meget, det er et godt praktiksted, og jeg er meget glad for mine kolleger på ambassaden, siger Marie Strarup Christensen.

– Vi er fire i praktik på ambassaden, en i afdelingen for politik og kommunikation, to i handelsafdelingen og mig i forsvarsafdelingen. Og trods restriktionerne er mange steder åbne, alle museerne er f.eks. fortsat åbne, og her har Warszawa mange spændende af slagsen, ikke mindst når man som jeg, interesserer sig for historie og konflikter, siger Marie.

LÆS OGSÅ: Danmark har fået ny ambassadør i Polen

Kulturpaladset overrasker

– En aften var vi ude sammen, og for første gang besøgte vi Kulturpaladset. Jeg har set det mange gange, når jeg er kørt forbi, men er vildt overrasket over hvor stort det egentlig er, når man kommer tættere på. Det var også – indtil for en uge siden – den højeste bygning i Warszawa. Men nu er den blevet overhalet af en anden bygning, der tilmed er den højeste bygning i EU.

– Det er også et tydeligt bevis på, at der sker noget i Warszawa, siger Marie Strarup Christensen, der gerne anbefaler både ambassaden og Warszawa til andre studerende, der søger en spændende praktikplads.

Se opslaget fra Danmarks ambassade under billedet.
praktik danmarks ambassade warszawa
Ambassaden søger nye praktikanter til at afløse Marie, Morten, Magnus og Mads fra august og frem til januar. De fire praktikanter ses her sammen med Danmarks ambassadør Ole Toft. Foto: UM.

EKSTERNT LINK: Praktik hos ambassaden i Warszawa

Mere information om praktik pladser

Med næsten 40 mio. indbyggere og som naboland til Danmark spiller Polen en stadig vigtigere rolle for danske kommercielle interesser inden for en bred vifte af brancher. Energi, Sundhed og ICT er nogle af de centrale sektorer, hvor Polen i dag er en central handelspartner for Danmark.

Hvad kan du forvente af et ophold hos os?
Ambassaden i Warszawa tilbyder løbende praktikophold af et halvt års varighed, hvor du kan blive fagligt udfordret, samtidig med at du får mulighed for at stifte bekendtskab med en anderledes, levende og spændende storby. Warszawa er i konstant udvikling med mange interessante nybyggerier såvel som historiske tidslommer. Som praktikant på ambassaden i Warszawa vil du opleve et afvekslende, dynamisk og ungt arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning.

Vi løfter i flok, så der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af de opgaver, som en dansk ambassade løser. Ambassaden lægger desuden vægt på faglig og personlig udvikling, og på at vores praktikanter får et højt uddannelsesmæssigt udbytte af praktikopholdet. Din praktikvejleder vil løbende sikre, at det er tilfældet.

Praktikantstillingerne
Som praktikant på ambassaden får man gode muligheder for at anvende teori i praksis. Man arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver. Praktikanter følger med i udviklingen på deres pågældende arbejdsområde og bidrager til udarbejdelse af indberetninger og svar på forespørgsler og spiller en vigtig rolle i ambassadens samlede arbejde. Praktikanter deltager derudover også i møder, pressebriefinger og konferencer på og uden for ambassaden.

Politik og kommunikation
Den politiske afdeling følger polsk indenrigs- og udenrigspolitik, herunder særligt EU-relaterede spørgsmål. Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde bl.a. ved udarbejdelsen af indberetninger, rapporter, foredrag samt besvarelse af borgerhenvendelser. Praktikanten vil i vidt omfang deltage i afdelingens mødevirksomhed. Praktikanten vil også spille en vigtig rolle i ambassadens arbejde med ekstern kommunikation og Public Diplomacy. Gennem opholdet vil der være mulighed for at opnå et dybere indblik i polske samfundsforhold, praktisk erfaring med EU’s institutioner og opbygning samt kendskab til ambassadens og Udenrigsministeriets virke, herunder arbejdet med at brande Danmark i Polen.

Handel
Handelsafdelingen fremmer danske erhvervsinteresser i Polen og yder via et team af professionelle konsulenter bistand til det danske erhvervsliv. Du vil få et indgående kendskab til danske virksomheders internationaliseringsproces, herunder markedsspecifikke problemstillinger og muligheder.

Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde med bl.a. ekstern kommunikation, herunder udarbejdelse af markedsanalyser, interessentanalyser og sociale medier. Handelsafdelingen er opdelt i forskellige sektorer, hvor du sammen med den anden praktikant vil få mulighed for at vælge de områder, du interesserer dig for. I løbet af opholdet vil der være mulighed for at få kendskab til det polske marked, der netop nu vurderes at have et stort potentiale for danske virksomheder.

Forsvar
Forsvarsafdelingen har som hovedopgave at formidle samarbejde mellem det danske og polske forsvar. Praktikanten bistår Forsvarsattachéen i det daglige arbejde bl.a. ved udfærdigelse af et ugentligt nyhedsbrev og indberetninger om primært polske forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål og forsvarets organisation og opgaver.

Mere specifikt vil praktikanten have lejlighed til bl.a. at opnå praktisk erfaring med lettere sagsbehandling inden for følgende områder: Dansk og polsk forsvars- og sikkerhedspolitik, dansk-polsk forsvarssamarbejde, Polens forsvarssamarbejde med USA, NATO’s status som sikkerhedspolitisk forum, herunder NATO’s rolle som integrerende og transformerende institution, forsvarsindustrielle problemstillinger og spørgsmål vedrørende demokratisk kontrol med væbnede styrker og civil-militære relationer i øvrigt.

Periode
1. august 2021 – 31. januar 2022.

Generelle vilkår
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den pågældendes studiested tillader det. Herudover vil der være mulighed for at skrive en praktikopgave under praktikopholdet, som eventuelt vil kunne indgå i studiesammenhæng. Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter for ca. 2.500 kr. om måneden.

Ansøgning, CV og karakterudskrift fremsendes i en samlet pdf-fil til wawamb@um.dk med tydelig angivelse af, hvilken/hvilke stillinger du er interesseret i.

Vi hilser ansøgninger fra alle dele af Rigsfællesskabet velkommen. Ansøgningen skal være indsendt til ambassaden senest den 1. marts 2021.

Udenrigsministeriet

marie i praktik
Marie på opdagelse på hendes nye praktik sted – Danmarks ambassade i Warszawa