Dansk konsul hædret med Dannebrogordenen

  ole_egberg_mikkelsen_ambassadoer_polen_danmark

  Danmarks ambassadør i Polen, Ole Egberg Mikkelsen, har overrakt Dannebrogordenen til den danske konsul Krzysztof Apostolidis, der har sit virke i Polens tredje største by Lodz. Foto: Danmarks ambassade.


  LODZ: Danmarks ambassadør Ole Egberg Mikkelsen har overrakt Dannebrogordenen til den danske konsul i Polens tredje største by.


  Dronning Margrethe har med virkning fra årsskiftet gjort Danmarks konsul i Lodz, Krzysztof Apostolidis til Ridder af Dannebrogordenen.

  Ordenen blev mandag overrakt af den danske ambassadør i Warszawa, Ole Egberg Mikkelsen, i festsalen på universitetet i Lodz med deltagelse af repræsentanter for bystyret, de regionale myndigheder og det lokale erhvervsliv.

  Anerkendelse af indsats

  Ambassadør Ole Egberg Mikkelsen fremhævede i sin tale at der ikke alene var tale om en anerkendelse af konsulens mangeårige indsats for danske interesser og for dansk-polsk samarbejde, men også en anerkendelse af den betydning som byen og provinsen Lodz har fået som et dynamisk erhvervscentrum i hjertet af Polen, som tillige tiltrækker mange udenlandske investorer.

  LÆS TALEN
  polennu.dk: Ambassadørens tale (engelsk)

  Der var også mange rosende ord fra de lokale myndigheders om konsulens virke i Lodz, og byens repræsentanter udtrykte glæde ved at samarbejde med Danmark, som af mange blev udtrykt som en rollemodel.

  Politisk forbillede

  En repræsentant for bystyret i Lodz høstede et stort bifald, da han i humoristiske vendinger foreslog at Polen skulle overveje at genindføre monarkiet. Taleren henvist til at det danske kongerige, set med polske øjne, var præget af en helt usædvanlig grad af stabilitet, ro og harmoni, når det gjaldt statsstyret og de øverste statslige organers forhold til omverdenen. En tilstand der mildt sagt ikke præger det politiske arbejde i Polen for tiden.

  Invitation til samarbejde

  Repræsentanterne for Lodz, der er Europas geografiske centrum og Polens tredje største by, sagde også til den danske ambassadør Mikkelsen, at byens universitet og erhvervsliv gerne vil samarbejde med danske virksomheder indenfor især bioteknologi, IT, medicin og maskinteknik.

  To kongelige ordener

  Danmark har to kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen. Elefantordenen er den ældste og har rødder tilbage til 1400-tallet. Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671 og havde dengang kun én grad – betegnet Hvid Ridder.

  Regler fra 1808

  I 1808 blev den dog inddelt i flere grader, og kredsen af dekorerede blev udvidet til også at omfatte borgerligt fødte personer. Med en række mindre senere ændringer er bestemmelserne fra 1808 fortsat det formelle grundlag for Dannebrogordenens anvendelse.