Dansk-polsk aftale om forsyningssikkerhed og grøn omstilling

dansk-polsk aftale
Sidste år blev gasforbindelsen Baltic Pipe mellem Danmark og Polen bygget færdig og sat i drift. En ny dansk-polsk aftale skal nu styrke energiforsyning i Central- og Østeuropa og Ukraine, fremme produktion af grønne gasser og dele viden om brint. På billedet ses polske Gaz-Systems direktør Marcin Chludzinskie, direktøren for danske Energinet Thomas Egebo ved underskrivelsen af aftalen. I baggrunden er det den polske klimaminister Anna Moskwa og den danske klima- energi & forsyningsminister Lars Aagaard. Foto: Energinet.

KØBENHAVN: En ny dansk-polsk aftale om forsyningssikkerhed og grøn omstilling er indgået mellem danske Energinet og polske Gaz-System.


En ny dansk-polsk aftale mellem danske Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System, skal sætte fart på den grønne omstilling og øge energiforsyningssikkerheden, oplyser Energinet.

De to selskaber blev sidste år færdige med den fælles gasforbindelse Baltic Pipe. Den nye gasforbindelse kobler den norske gas i Nordsøen sammen med det danske og det polske gassystem. Den nye rørledning går på land over Danmark, og med en rørforbindelse i Østersøen til Polen. Et projekt der har øget den polske forsyningssikkerhed markant.

– I Energinet og Gaz-System vil vi nu bygge videre på de gode erfaringer fra Baltic Pipe-projektet og fokusere på at accelerere CO2-reduktion med grønne gasser og forstærke den regionale gasforsyningssikkerhed, siger Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet.

Grøn gas mellem Danmark og Polen

Danmark er verdensførende i andelen af biogas i gassystemet samt i produktion af grønne gasser. Polen har gode muligheder for at opbygge en stor produktion af grøn gas og dermed også bidrage til de fælles EU-mål i Europa-Kommissionens plan REPower EU, som blev vedtaget efter Ruslands invasion af Ukraine. Et af målene er at øge produktion af biogas signifikant for at fremme grøn omstilling og sikre uafhængig energiforsyning. Øget viden om biogas, de danske erfaringer om dansk produceret grøn gas skal med samarbejdsaftalen lettere kunne flyde fra Danmark til Polen.

(Artiklen fortsættes under)

Forhenværende minister og FN-formand Mogens Lykketoft, i dag formand for bestyrelsen i Energinet. Her i samtale med Danmarks ambassadør i Polen, og Polens ambassadør i Danmark. Foto: Energinet.

Dansk-polsk aftale om brint

Omvendt kan viden om brint og brintinfrastruktur flyde den anden vej. Polen er i dag Europas tredjestørste producent og forbruger af brint. I fremtidens grønne energisystem kan grøn brint lavet af strøm fra vind og sol komme til at spille en helt afgørende rolle. Både til fremtidens grønne brændsler der erstatter olie og gas, og til at sikre den helt nødvendige balancering af elsystemet. Med Danmarks massive udbygning af vind og sol ventes store brintanlæg de kommende år at skyde op, og derfor er der brug for viden om brintinfrastruktur, transport af brint mm.

Baltic Pipe er nøgle til forsyningssikkerhed

Endelig er Energinet og Gaz-System enige om at sikre energiforsyningen i Polen og nabolande bedst muligt, bl.a. ved at udnytte kapaciteten i den nybyggede Baltic Pipe mest optimalt.

Sammen med Energinet har vi leveret Baltic Pipe, som er nøglen til Polens energisikkerhed. Det er vores opgave som national gastransmissionsoperatør at sikre kontinuiteten i naturgasforsyningen gennem rørledning. Men vi ser også frem mod nye energikilder. I tråd med målsætningerne i EU’s klimapolitik ønsker vi at bidrage til at reducere CO2-intensiteten af den europæiske økonomi. Dette Memoramdum of Understanding sætter begge vores virksomheder i stand til at tage koordinerede skridt for at udvikle et regelsæt og implementere tekniske løsninger for transport af bionaturgas og brint, sagde Albertin Chludzi, direktør i GAZ-SYSTEM.

Konkret skal en række arbejdsgrupper de kommende år dele viden på tværs af Gaz-System og Energinet og arbejde på at fremme biogas, brint og sikker forsyning.