EU_nedjusterer_forventninger_til_vækst_i_polsk_økonomi

Europa-Kommissionen har forhøjet sit skøn over stigningstaksten i investeringer i Polen. Foto: Jens Mørch, polennu.dk.


WARSZAWA: Europa-Kommissionen har opjusteret forventningerne til investeringer i Polen i år.


Europa-Kommissionen har forhøjet forventningerne til investeringer i Polen i 2014 til 13 procent. Det oplyser EU i en foreløbig opgørelse.

Fra 10 til 13

I tidligere analyser fra oktober og november sidste år var skønnet over væksten i investeringerne for 2014 sat til 10 procent i Polen.

I 2013 blev det skønnet, at stigningen i investeringer i Polen ville lande på 18 procent, mens den reelle investeringsfremgang blev på 30 procent.

Opgørelsen er foretaget af EU og det polske finansministerium.