EU-parlamentet kræver handling over for Polen

EU
Europa-Parlamentet har vedtaget endnu en resolution mod Polen. Arkivfoto.

STRASBOURG: Store milliardbeløb er på spil for Polen. Presset stiger fra EU-parlamentet og regeringer for at tilbageholde EU-penge.


Store milliardbeløb er på spil for Polen. Presset stiger fra Europa-Parlamentet (EU-parlamentet) og regeringer for at tilbageholde EU-pengeoverførsler til illiberale lande, fordi de ikke efterlever EU’s grundlæggende værdier.

– De, som ikke forstår unionens værdier, forstår måske i det mindste pengene. Den tjekkiske EU-kommissær Věra Jourová i slutningen af EU-parlamentets debat onsdag 7. juli om Polen og Ungarn. Hun forsikrede et overvejende utålmodigt EU-parlament om, at EU-kommissionen er rede til at anvende retsstatsmekanisme (kaldet “konditionaliteten”) over for Polen og Ungarn.

Afstemning i EU-parlamentet

Derefter stemte 459 EU-parlamentsmedlemmer – heriblandt samtlige 14 danske EU-parlamentsmedlemmer – for en resolution om “tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament”. 147 stemte imod og 58 stemte blankt.

Resolutionen nævner også Polen og de LGBT-frie zoner. Flertallet af EU-parlamentarikerne minder om, at “Den Europæiske Union er blevet erklæret for en LGBTIQ-frihedszone”.

Videre henviser de til, præsident Andrzej Duda i 2018 erklærede, at han ville overveje at udstede en såkaldt “homopropaganda”-lov i lighed med den russiske, og som er fulgt op .  vicejustitsminister Michal Wos, som for nylig meddelte, at Polen i øjeblikket arbejder på et lovforslag, der har til formål at forbyde “LGBT-propaganda”.

Hertil føjede en EU-parlamentariker, at Polen betalte 4,0 milliarder euro til EU i 2018 og modtog 16,4 milliarder euro, altså en nettogevinst på 12,4 milliarder euro.

Domstole slås om EU-rettens forrang

Bekymringerne over Polen er i øjeblikket centreret om retssystemet. Onsdag 14. og torsdag 15. juli afsiges tre domme angående EU og Polen i henholdsvis Warszawa og Luxembourg.

Den polske forfatningsdomstol afsiger onsdag dom om, hvorvidt EU-love er gyldige i Polen, og torsdag følger en dom om omsætning af EU-domstolens afgørelser i polsk ret, oplyser EU-parlamentets konservative/kristendemokratiske gruppe EPP.

Torsdag afsiger EU-domstolen som i en sag, som EU-kommissionen har anlagt mod Polen om dommeres uafhængighed og forskertset adgang til at stille præjudicielle spørgsmål, dvs. spørge EU-domstolen om fortolkning af paragraffer. Det er et vigtigt retsinstrument, hvis man mener, at en polsk myndighed handler i strid med EU-ret.

Strid kan eksplodere i september

En anden sag er Polen og Ungarns sagsanlæg fra 11. marts om retsstatsmekanismen, der er koblet til EU’s udbetalinger fra og med 1. januar 2021.

Tilbageholdelse af EU-midler kan først ske, når og hvis EU-domstolen dømmer til fordel for EU-kommissionen.

Finansminister Nicolai Wammen (S)  og dermed den danske regering ønsker en hurtig behandling ved EU-domstolens af denne sag.

Genopretningsplanerne for de første 12 lande behandles og godkendes på finansministrenes rådsmøde den 13. juli. Det er Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Portugal, Grækenland, Luxembourg, Østrig, Tjekkiet, Letland, Belgien og Danmark, som tilsammen står for 75 pct. af genopretningsfacilitetens tilskud.

De sidste planer behandles i september, og her risikerer konflikten mellem EU og Polen/Ungarn at ryge op i det røde felt, hvis de to landes genopretningsplaner ikke godkendes. Blandt kriterierne er kontrol og revision til forebyggelse af korruption.

Ibrugtagning af retsstatsmekanismen og underkendelse af Polen og Ungarns genopretningsplaner vil ikke blokere for udbetalinger fra genopretningsfonden (koronafonden, Recovery and Resilience Facility (RRF))  til de øvrige lande, da den er vedtaget som sådan, bekræfter Nicolai Wammen.

Danmark presser for anvendelse af retsstatsinstrument

Han dvælede længe ved situationen omkring Polen og Ungarn, da han forelagde sit forhandlingsmandat i Folketingets europaudvalg torsdag 8. juli vedrørende godkendelse af de nationale genopretningsplaner. Mandatet støttes af alle partier med undtagelse af Enhedslisten og Nye Borgerlige.

– Vi lægger stor vægt på, at kommissionen anvender alle tilgængelige instrumenter til at sikre overholdelse EU’s fundamentale rettigheder og retsstatsprincipper. Det gælder især den nye retsstatsmekanisme, som blandt andet er indført på baggrund af stærkt dansk pres, erklærede Nicolai Wammen.

Retsstatsmekanismen etablerer for første gang en forbindelse mellem overholdelse af retsstatsprincipper og udbetaling af EU-midler både fra EU’s budget og genopretningsfaciliteten, fortsatte han.

– Retsstatsmekanismen er ikke i modstrid med traktaten, men en understregning af traktaten og EU’s værdier om demokrati, ‘rule of law’ og ligebehandling. Uanset om man har den ene eller anden seksuelle observans, uanset køn – så ser vi ikke EU som et sted, hvor man kan knægte folks rettigheder. Det er et sted, hvor vi skal gøre alt for at støtte mangfoldigheden og som minimum ikke lægge hindringer i vejen.

– Det er beskæmmende, hvad man ser omkring Ungarn. Vi skal være klare i mælet, sluttede Nicolai Wammen.

Debat i EU-parlamentet

SAGT I EP-DEBATTEN 7. JULI

EU-topmødeformand Charles Michel:
I EU diskriminerer vi ikke, vi integrerer.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen:
Ungarns lov bruges som undskyldning for at diskriminere folk for deres seksualitet. Denne lov er skammelig. Den går helt imod beskyttelsen af mindretal i EU. Vi undersøger, hvordan konditionalitetsmekanisme kan bruges i praksis. Hvis Ungarn ikke retter op, så anvender vi disse beføjelser.

Jörg Meuthen (AFD, Tyskland):
Det er ikke hadefuldt at beskytte mod seksuelt misbrug af børn. Fru von der Leyen, skændslen er jeres magthungrende indgreb i vores suveræne nationer.

Joachim Stanisław Brudziński, (PiS)
Regeringerne i Polen og Ungarn har et stærkt demokratisk mandat til at gennemføre deres program, herunder reform af ​​retsvæsenet og beskyttelse af sande værdier, der er resultatet af det gamle og det nye testamente, romersk lov, græsk filosofi og ikke venstreorienteret sludder.

Andrzej Halicki (PO):
Europa er træt af det, Kaczynski og Orbán laver, det er træt af politik baseret på had, intolerance og diskrimination. Donald Tusk, som for nylig vendte tilbage til polsk politik, siger direkte, at “vi vil ikke vænne os til det”. Polakker vil ikke vænne sig til det, og Europa kan ikke vænne sig til det – og vi vil håndtere det præcist som polakker. Jeg beder om, at artikel 7 mod PiS-regeringen og ikke mod Polen.

Terry Reintke (Grüne, Tyskland):
Når jeg vågner ved siden af min kæreste om morgenen, er jeg fyldt med lykke og taknemmelighed. Somme tider spørger jeg mig selv, hvordan man kan hade, at vi to elsker hinanden?

Patryk Jaki (Solidarna Polska):
Vi mener, der er to køn, de mener der er 45 køn eller hvor mange det nu er. Biologi er på vores side.

Robert Biedroń (Wiosna/Forår):
Jeg er polsk. Jeg er homoseksuel. Mit land styres af en præsident, der mener, at folk som mig ikke er mennesker, men ideologi. Jeg har været sammen med min partner i 20 år. I mit land kaldes sådanne forhold regnbue-pesten. Hver dag, når min partner forlader hjemmet, er jeg bange for, at han vil blive udsat for vold, vold der sker mod mine venner, bekendte, mine kære. Jeg bor i et land, hvor 70 % af unge LGBT-mennesker tænker på selvmord. I mit hjemland er 30% af landet en LGBT-fri zone.

Jadwiga Wiśniewska (PiS):
Desværre ønsker det venstre-liberale flertal i Europa-Parlamentet at blande sig i den ungarske forfatning og sætte spørgsmålstegn ved den åbenlyse bestemmelse om, at en kvinde er moderen og manden er faderen. Den venstreorienterede, aggressive manipulation er en trussel mod civilisationen.

Beata Szydło (PiS):
Vi har i lang tid bedt om, at parlamentet og europakommissionen endelig stopper opførelsen af Nord Stream 2, fordi det truer sikkerheden for central- og østeuropæere. Og hvad? Intet – for det er stor forretning, som I støtter. Hykleri og hykleri.

Asger Christensen (Venstre):
Vi skal rumme hinandens forskelligheder, men helt basale menneskerettigheder er under angreb både i Polen og Ungarn. Vi ser i flere lande homofobisk vold. Jeg taler af erfaring. Jeg har en søn, der er homoseksuel. Demokratiet er ikke en selvfølge. Det er noget, vi skal vi arbejde for dag og nat. Vi skal kæmpe for lige rettigheder og sige fra over for lande, der ikke lever op til disse fælles værdier. Ellers må pengekassen smækkes i.

Høring på høring

Guy Verhofstadt (Vlaamse Liberalen en Democraten, Belgien) kritiserede det slovenske EU-formandskab og EU-kommissionen for blot at diske op med en debat frem for handling trods flere år med angreb på bl.a. medier og dommere.

EU-formandslandet Sloveniens udenrigsminister, Anže Logar, svarede med at opremse den hidtidige proces:

Sagen mod Polen blev indledt den 20. december 2017, og i løbet af denne periode fandt fire høringer sted i Rådet (almindelige anliggender), nemlig den 26. juni, 18. september og 11. december 2018 og 22. juni 2021.

Imellem var der syv formandskaber: Bulgarien, Østrig, Rumænien, Finland, Kroatien, Tyskland og Portugal.

KORT OM CORONAFONDEN
EU-landene har i lyset af covid-19-krisen aftalt et genopretningsinstrument (”Next Generation EU”), der tilvejebringer finansiering i form af fælles EU-låneoptagelse på i alt 750 milliarder euro, skriver Finansministeriet i politikernotatet.

Midlerne udmøntes gennem en række EU-programmer, særligt en genopretningsfacilitet (”Recovery and Resilience Facility”) på 672,5 mia. euro (5.032 mia. kr.) i 2018-priser.

Heraf ydes direkte støtte (tilskud) for op til 312,5 mia. euro (2.328 mia. kr.), som følger en fastlagt fordelingsnøgle, og udlån for op til 360 mia. euro (2.682 mia. kr.).

Forordningen om genopretningsfaciliteten trådte i kraft 19. februar 2021.

LÆS MERE: Udtalelse fra EU-parlamentet