EU: Sagerne mod Polen fortsætter uændret

  anders_samuelsen_jens_moerch_polen

  Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen var med i Bruxelles. Trods en ny lov om højesteret i Polen – og dermed genindsættelse af fyrede dommere – så ændrer EU ikke kurs overfor Warszawa, når det gælder retsstaten. Det slog udenrigsministrene fast tirsdag. Det vakte også harme blandt ministrene, at den nye lov om højesteret endnu ikke er gyldig, da der fortsat mangler en underskrift fra præsident Andrzej Duda. Arkivfoto.


  BRUXELLES: EU’s udenrigsministre blev tirsdag enige om, at fastholde presset mod Polens regering på grund af de kritisable demokratiske forhold i landet. En ny lov om højesteret, der skulle mildne kritikerne, er ikke gyldig.


  Til trods for at mange internationale iagttagere åndede lettet op da Polens regering vedtog en ny lov, der genindsatte de fyrede højesteretsdommer, så har det ikke ændret noget i status på de verserende EU-sager mod Polen. Det slog EU udenrigsministrene fast efter et møde tirsdag i Bruxelles.

  SE REFERAT
  Eksternt link: Referat af EU-ministerrådsmøde 11 december

  Syvende gang

  Det polske parlament havde ellers vedtaget en ny lov – den syvende – i rækken og med første, anden og tredje behandling på samme dag, for at mildne kritikere. Loven var en delvis overholdelse af den midlertidige dom, som EU-domstolen i Luxembourg afgav i oktober. Den nye lov har gjort indtryk blandt medlemslandene, men den har ikke ændret noget i den formelle status over konflikterne mellem EU og Polen. Sagerne fortsætter – også den skrappeste artikel 7 sag, som kan ende med at Polen fratages stemmeretten og dermed indflydelsen på EU.

  Der mangler også en underskrift fra den polske præsident, før den syvende lov om højesteret er gyldig. Det var en af EU-kommissionens næstformand Frans Timmermans indledende bemærkninger til udenrigsministermødet tirsdag i Bruxelles. Fra dansk side deltog Anders Samuelsen.

  SE DELTAGERLISTE
  Eksternt link: EU-ministerrådsmøde 11 december

  Den polske Europa-minister Konrad Szymanski appellerede til, at hans ministerkolleger skulle se bort fra den formelle detalje med den manglende underskift, og alene fokusere på indholdet. Der var under det to timer lange møde, ministre fra 12 lande der stillede spørgsmål til den polske minister.

  Den franske EU-minister Nathalie Loiseau, der talte på såvel Frankrigs som Tysklands vegne, sagde at den nye lov var et skridt i den rigtige retning. Hun efterlyste dog flere aktive handlinger, men på baggrund af tirsdagens møde, så hun frem til at EU-kommissionens bekymringer nu gradvist kunne ophøre. EU-ministeren sagde også:

  – Der er også andre elementer i reformen af retsvæsenet i Polen som stadig rejser bekymring over respekten for retsstatsprincippet i Polen, sagde Nathalie Loiseau på vegne af Frankrig og Tyskland.

  Sagt med andre ord, så bakker landene op om den omfattende kritik, som EU-kommissionen har rejst og de verserende sager mod Polen ved blandt andet EU-domstolen. EU står samlet i bekymringen og kritikken af det polske regime. Polen er da heller ikke længere med i det internationale retslige samarbejde. Det kan betyde at polakkerne kommer ud af Schengen samarbejdet, så det vil kræve pas igen at rejse mellem Polen og EU.

  Høring i marts

  Ifølge oplysninger som polennu.dk er kommet i besiddelse af, vil det næste skridt i EU-domstolens sag mod Polen om højesteret blive taget den 19. marts, hvor der er høring om sagen i Lissabon. Der ventes dom kort tid efter, da fagkundskaben er enige i opfattelsen af den kritiske demokratiske situation i Polen. De polske argumenter har ikke fået de andre lande til at dæmpe kritikken af de demokratiske forhold i Polen.