arbejder_mindste_loen_job_jens_moerch_polennu
Den polske mindsteløn skal hæves til 2.800 zloty om måneden med virkning fra januar, foreslår Polens regering. Foto: Jens Mørch.
WARSZAWA: Mindstelønnen i Polen hæves fra årsskiftet til 12 zloty i timen.

Polen forhøjer nu mindstelønnen til 12 zloty i timen, oplyser Arbejdsministeriet.

1. januar

Den polske præsident Andrzej Duda har underskrevet den ny lov om mindstelønnens størrelse i sidste uge, og loven træder dermed i kraft fra 1. januar.

Bødestraf

Arbejdsgivere der ikke betaler den fastsatte mindsteløn, kan straffes med bøder på mellem 1.000 og 30.000 zloty.

Tilfredshed

De polske fagforeninger, der traditionelt støtter Lov og Retfærdighedspartiet (PiS), har også rost regeringen for forhøjelsen.

Mindsteløn

I Polen er mindstelønnen fastsat ved lov, mens vi i Danmark ikke har en lovfastsat mindsteløn. I Danmark er der kun tale om mindsteløn i forbindelse med overenskomster, der er aftalt af arbejdsmarkeds parter.