Polakker er den største gruppe af indvandrere i 18 kommuner

  indvandrere

  De kommuner, hvor folk fra Poen udgør den største gruppe indvandrere, er på kortet markeret med lyseblåt. Kort: Kaas&Mulvad


  KØBENHAVN: Mere end 38.000 polakker er flyttet til Danmark. Mange af dem slår sig ned i landkommuner, som ville være ramt affolkning, hvis ikke folk fra Polen og andre lande flyttede dertil.


  Mere end 38.000 polakker har valgt at slå sig ned i Danmark. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. I 18 af landets 98 kommuner udgør folk fra Polen den største gruppe blandt indvandrerne.

  11 af de kommuner, hvor polakkerne er i flertal blandt nydanskerne, ligger som et bånd op gennem Øst- og Midtjylland. Fire andre kommuner grænser op til Odense, mens de tre sidste ligger på Sydsjælland og Lolland-Falster.

  Det fremgår af et kort, udarbejdet af analysefirmaet Kaas & Mulvad.

  Indvandring er en gevinst

  For landkommuner kan indvandring fra Polen og andre lande blive en gevinst, mener Kurt Houlberg, kommunalforsker og programchef på KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

  – Indvandring kan få meget stor betydning. Det kan afbøde affolkningen af landområderne, og gør man det attraktivt for indvandrerne at blive boende, giver det liv på landet, siger Kurt Houlberg til Ugebrevet A4.

  Bedre kommunal service

  Lektor Pia Heike Johansen på Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet kalder indvandring for en vigtig ressource for landområderne.

  – Når indvandrerne flytter til landområderne, er de med til at opretholde erhvervslivet. Bosætter de sig og får børn, er det en fordel for skoler og daginstitutioner. De betyder virkeligt meget for landkommuner og er med til at sikre en højere offentlig og privat service, end der ellers ville have været på landet, siger Pia Heike Johansen til A4.

  Se på et kort, hvor indvandrerne har bremset affolkningen