Polakker skal have corona-attest for komme ind i Danmark

EU holder penge tilbage til Polen

KØBENHAVN: Fra i dag skal polske arbejdere fremvise en negativ corona-test, der højest er tre dage gammel, for at kunne komme ind i Danmark.


Allerede fra i dag, mandag, skal polakker der kommer til Danmark fremvise et bevis på en negativ corona-test, der højst må være tre dage gammel. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: REGLER VED INDREJSE FRA POLEN TIL DANMARK

Ministeriet skriver:

Tiltagene kommer på baggrund af den øgede smittespredning og lokale smitteudbrud. Statens Serum Institut oplyser, at der har været en stigende andel af personer med polsk herkomst blandt de påviste tilfælde de seneste uger.

Flest fra Polen

Der er den seneste uge set 172 tilfælde med tilhørsland Polen, og det svarer til 5,2 procent af alle påviste tilfælde i Danmark. Det falder sammen med, at Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst om flere udbrud relateret til bl.a. byggepladser og slagterier, hvor der i stor udstrækning anvendes vandrende arbejdskraft.

Fra mandag den 26. oktober skal udenlandsk arbejdskraft fra højrisikolande derfor kunne fremvise en negativ corona-test for at komme over grænsen. Testen skal være lavet højest 72 timer, inden man vil rejse ind i Danmark.

Undtagelser

Der vil dog være undtagelser fra kravet om negativ test for pendlere, der dagligt krydser grænsen, og godstransport, som skyldes hensyn til forsyningssikkerheden.

Regeringen arbejder desuden på en model, hvor arbejdsgiver kan stille krav om test efter indrejse. Det kræver ny lovhjemmel for, at arbejdsgivere kan kræve en corona-test fra medarbejderen og se resultatet. Den mulighed er regeringen ved at drøfte med arbejdsmarkedets parter.

Mobile teststationer

Derudover bliver der blandt andet sat ind med mobile teststationer, skærpet tilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og fokus på deres boligforhold.

Både i Danmark og i resten af Europa er der generelt en stigende smittespredning, og det får nu regeringen til at skride ind med nye restriktioner for vandrende arbejdstagere.

De mobile teststationer skal ud til større arbejdspladser og indkvarteringsboliger med et særligt fokus på de steder, hvor der er tilrejsende arbejdskraft. Arbejdstilsynet vil gennemføre et skærpet corona-tilsyn på arbejdspladser, hvor der er stor andel af udenlandsk arbejdskraft.

Indkvartering

Arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed for deres ansatte, opfordres til at sikre, at der også forebygges mod corona i boligen. Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjerne på området. Regeringen vil gå i dialog med kommunerne om tilsynet med boliger for vandrende arbejdskraft.

Hvis der er samkørsel fra boligen og til arbejdspladsen eller andet arbejdsrelateret samkørsel med mere end to personer opfordres de ansatte til at have mundbind på under transporten.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Vi skal gøre, hvad vi kan for at forebygge, at coronaen breder sig. Det skal vi for at få vendt den alvorlige udvikling i smitten, vi desværre har set her i landet, og som vi også har set i mange lande omkring os. Derfor indfører vi nu en række krav til udenlandsk arbejdskraft. Bl.a. skal man kunne fremvise en negativ test, som er foretaget senest tre døgn inden, man rejser ind i landet. Samtidig drøfter regeringen og arbejdsmarkedets parter en model, der vil betyde, at arbejdsgivere kan afkræve medarbejdere at tage en corona-test.

– Der bliver desuden indført målrettet tilsyn med arbejdspladser, hvor man ved, der er mange vandrende arbejdstagere, og så øger vi fokus på de boligforhold, som den udenlandske arbejdskraft har. Sundhedsmyndighederne udarbejder retningslinjer på området. Det gør vi bl.a., fordi vi har set eksempler på, at smitten har spredt sig blandt vandrende arbejdstagere der, hvor de bor. Det skal vi forebygge.

– Vi skal have bugt med den her virus. som desværre langt fra er slået ned. Vi handler for at redde liv, men også for at hjælpe den danske økonomi, og det kræver markante tiltag, som dem vi nu præsenterer. Vi følger også udviklingen tæt og vil overveje yderligere initiativer, der kan begrænse smitten, hvis der er behov – skriver Beskæftigelsesministeriet.

Afventer regler

De nærmere regler i forbindelse med den øgede indsats, fastsætter først i den kommende uge sammen med arbejdsmarkedets parter, skriver fagforeningen 3F.

PS! Vi har ikke bygget en betalingsmur om polennu.dk. Det er et valg vi har truffet, fordi vi så gerne vil levere uafhængige nyheder om vores naboland Polen, til så mange danskere som muligt. Hvis du vil støtte os i det arbejde, vil vi være dig meget taknemlig. Du kan blandt andet gøre det ved at donere os et beløb. Tryk på det beløb du vil støtte os med. Ethvert beløb er en stor hjælp. Vælg mellem DKK 100,00 – DKK 200,00 – DKK 500,00 – DKK 1.000,00 – DKK 5.000,00  Når du har trykket på beløbet, bliver du viderestillet til vores betalingssystem, hvor du kan betale med Mobilepay, MASTER, VISA og andre anerkendte og sikre betalingsformer.