Polakkerne tror mindre og mindre på EU-politikere

  Jerzy_Buzek_fra_Polen_er_ny_formand_for_EU_parlamentet

  Den tidligere polske statsminister og nuværende medlem af Europa-parlamentet Jerzy Buzek, møder tillid fra 58 procent af polakkerne, viser en ny måling i Polen. Generelt er tilliden til EU-politikerne faldende. Arkivfoto.


  WARSZAWA: Polakkerne tror mindre på deres EU-politikere forud for dette valg, sammenlignet med valget for fem år siden.


  Forud for valget til Europa-parlamentet i Polen den 25 maj viser en ny analyse af polakkernes holdning til de polske Europa-parlamentsmedlemmers arbejde, at et flertal forholder sig kritisk til medlemmernes arbejde. Analysen som er foretaget af det polske analyseinstitut CBOS viser tilmed, at opfattelsen af medlemmernes arbejde er forværret fra valgperiode til valgperiode.

  Næsten hver anden utilfreds

  CBOS skriver i analysen at næsten halvdelen af de adspurgte (47 procent) mener at Europa-parlamentsmedlemmerne ikke i tilfredsstillende grad varetager Polens interesser, mens to femtedele (40 procent) mener det modsatte. Lidt over to femtedele (43 procent ) er i undersøgelsen tilfredse med måden de polske EU-parlamentsmedlemmer repræsenterer Polen på i EU. En næsten lige så stor andel (41 procent) vurderer parlamentsmedlemmernes arbejde negativt. Ved udgangen af sidste valgperiode var polakkernes holdning til EU-parlamentsmedlemmernes arbejde mere positiv end i dag.

  Tillid til tidligere statsminister

  Undersøgelsen har også spurgt til polakkernes tillid til de polske kandidater til Europa-parlamentsvalget. Her erklærer 58 procent af de adspurgte deres tillid til tidligere statsminister og medlem af Europa-parlamentet Jerzy Buzek, og 38 procent Jaroslaw Kalinowski og Wojciech Olejniczak, begge medlemmer af Europa-parlamentet. To andre medlemmer af parlamentet Zbigniew Ziobro og Danuta Hübner nyder tillid hos 31 procent af de adspurgte.

  Valgdeltagelse på 24,5 procent

  Interessen for Europa-parlamentsvalget er i Polen på niveau med sidste valgrunde i 2009, hvor valgdeltagelsen endte på 24,5 procent . Gennemsnittet for EU26 var ved samme valg på 43,1 procent , mens det i Danmark var på 59,5 procent .

  Undersøgelsen er foretaget ved en rundspørge i perioden fra den 6. til den 12. februar.