Polen afviser sanktioner mod Danmark for RUT-registeret

  LO_møde_polen_polsk_ambassadør_Maja_Giannoccaro_polennu

  Den polske ambassade afviser, at Polen overvejer modreaktion mod danske virksomheder i Polen, hvis ikke EU får stoppet det danske RUT-register. På billedet Polens ambassadør i Danmark, Rafal Wisniewski under et besøg hos LO om social dumping. Foto: Maja Giannoccaro, polennu.dk.


  KØBENHAVN: Den polske ambassade afviser påstand om, at Polen overvejer at straffe Danmark for RUT-registeret hvis ikke EU får ordningen stoppet.


  polennu.dk bragte en historie den 17. september om, at Polen vil straffe Danmark, hvis ikke EU får stoppet den særlige danske ordning med RUT-registeret.

  LÆS MERE
  polennu.dk: RUT-register kan give problemer for danske virksomheder i Polen

  Pure afvisning

  Polen handelsambassadør, Wanda Samborska, der tiltrådte i august, tager i en henvendelse til polennu.dk skarp afstand fra indholdet af vores artikel. Vi bringer naturligvis ambassadens afvisning, men fastholder historien, da den bygger på flere af hinanden højtstående uafhængige kilder i Warszawa.

  I henvendelsen til polennu.dk skriver Wanda Samborska:

  Ambassadens reaktion

  I forbindelse med artiklen „RUT-register kan give problemer for danske virksomheder i Polen”, som er blevet offentliggjort på polennu.dk, vil vi gerne understrege, at Polen hverken overvejer eller har overvejet, at indføre nogen former for tiltag med henblik på at begrænse danske virksomheders aktiviteter i Polen.

  Polen er som medlem af det indre marked en varm fortaler herfor, og det ligger os herudover meget på sinde at skabe et erhvervsvenligt klima. De modtiltag, der urigtigt tilskrives os i ovennævnte artikel, ville være i modstrid med disse holdninger.

  Vi er oprørte over, at det insinueres, at Polen skulle drage sammenligninger mellem RUT-systemet og armbind med Davidsstjernen. Polen omtaler konsekvent den jødiske befolknings dramatiske historie under Anden Verdenskrig med stor respekt. Vi vil gerne på det kraftigste understrege, at vi protesterer imod offentliggørelsen af sådanne uunderbyggede og vidtgående påstande.

  Samtidig vil vi gerne præcisere, at Polen adskillige gange i de senere år ved bilaterale kontakter har gjort opmærksom på de problemer, som vores myndigheder modtager oplysninger om fra polske erhvervsdrivende, der gør brug af det indre markeds friheder i Danmark. Efter vores mening kan der rejses tvivl om de dele af RUT-systemet, som omhandler de krav, der pålægges erhvervsdrivende, som gør brug af deres ret til fri udveksling af tjenesteydelser i Danmark, dvs. om hvorvidt registreringskravene til selvstændige erhvervsdrivende og den obligatoriske offentliggørelse af en række oplysninger om tjenesteydelser udført af udenlandske virksomheder er relevante og proportionale. Vi mener, at samtlige EU-erhvervsdrivende – i samme omfang – bør kunne gøre brug af de rettigheder og muligheder, som findes inden for rammerne af det indre marked.