Polen_Rafal_Wisniewski_ambassadør_Maja_Giannoccaro

Polens ambassadør i Danmark, Rafal Wisniewski, tager nu til genmæle overfor beskyldninger i danske medier om, at Polen er EU’s sorte klima-får. Foto: Maja Giannoccaro, polennu.dk.


KØBENHAVN: Polens ambassadør i Danmark tager i en kronik i polennu.dk, skarp afstand fra de danske mediers fremstilling af Polen som EU’s sorte klimafår.


I præcise vendinger tager Polens ambassadør i Danmark, Rafal Wisniewski, nu afstand fra de danske mediers udlægning af Polens som et klimafjendsk land.

Polen er ikke EU’s sorte klimafår

– Polen har reduceret mest i udledning i Europa, skriver Polens ambassadør i Danmark Rafal Wisniewski blandt andet.

– Danske avislæsere kunne ligefrem få det indtryk, at Europas – ja måske ligefrem klodens – største problem under de globale klimaforhandlinger var Polen og kulkraftværket i den polske by Bełchatów, siger den polske ambassadør i Danmark, Rafal Wisniewski.

Større reduktion end aftalt

– Virkeligheden er nemlig, at vores land i allerhøjeste grad lever op til Kyotoprotokollen. I den første forpligtelsesperiode skulle Polen mindske udledningen med 6%, men endte med at reducere den med 32%! Der er ingen andre i EU, der har reduceret så meget. Vi er et af de få lande i verden, der siden slutningen af 1980’erne har mere end fordoblet vores BNP, samtidig med at vi i betydelig grad har mindsket vores udledning af drivhusgasser, siger den polske ambassadør i Danmark til polennu.dk.

LÆS KRONIK
Polens ambassadør: Polen er ikke EU’s sorte klimafår