CIA_fængsel_Polen_polennu

Her blev to CIA-fanger ulovligt tilbageholdt i Polen. Arkivfoto.


WARSZAWA: Polen vil anke dom for bevidst at have overtrådt menneskerettighederne i forbindelse med de ulovlige CIA-fængsler.


Polen vil anke en dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, siger den offentlige anklager Andrzej Seremet.

Erstatning til fanger

Domstolen i Strasbourg fastslog tidligere på året, at Polen har overtrådt den europæiske menneskerettigheds-konvention ved bevidst at tillade CIA-baser. Domstolen dømte Polen til at betale erstatning til de to CIA-fanger, der blev fængslet i Polen.

Polske politikere har nægtet ethvert kendskab til det hemmelige fængsel.

Mangel på samarbejde

Polen blev også dømt for ikke at være samarbejdsvillig i sagen, og for ikke at udlevere dokumentation og andre materialer.