Polske kvinder under tidligere protester mod planerne om et totalt forbud mod abort. Nu har den forfatningsstridige forfatningsdomstol besluttet, at undtagelserne i den nuværende abortlov er i strid med forfatningen. Arkivfoto.

WARSZAWA: Justitsminister trækker Polen ud af Europarådets Istanbul-konvention, der blandt andet har til formål at beskytte kvinder mod vold i hjemmet.

LÆS  Ekspert om EU-dom: Dagbøder er næste skridt

Planerne om at Polen skal trække sig ud af Istanbul-konventionen, har allerede fået polske unge og kvinder på gaderne. Fredag bekræftede landets kontroversielle justitsminister Zbigniew Ziobro så, at Polen i morgen mandag, vil indlede de formelle skridt.

– Bestemmelserne i konventionen gør det muligt at sætte spørgsmålstegn ved tradition og religion som årsager til vold mod kvinder. Vi mener, at det er mere kompliceret, siger justitsministeren.

– Polsk lov er eksemplarisk i denne henseende og opfylder alle krav, der er stillet i Istanbul-konventionen inden for beskyttelse af vold mod kvinder, siger Ziobro.

Istanbul-konventionen er vedtaget af Europarådet i 2011, og tiltrådt af EU i 2017. Mandag vil Polen meddele, at landet vil ud af konventionen, der handler om vold mod kvinder i hjemmet.

LINK TIL ISTANBUL-KONVENTIONEN HER (dansk)

Konventionens formål

Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet er den mest vidtgående internationale traktat om denne alvorlige overtrædelse af menneskerettighederne. Konventionen har til formål at få indført nultolerance over for denne form for vold, og den udgør et vigtigt skridt i bestræbelserne på at gøre Europa og resten af verden mere sikker.

Forebyggelse af vold, beskyttelse af ofrene og retsforfølgning af dem, der begår volden, er grundpillerne i konventionen, som også tilstræber holdningsændringer hos den enkelte ved at appellere til alle samfundsborgere, i særdeleshed mænd og drenge, om at ændre holdning. Grundlæggende er konventionen endnu en opfordring til større lighed mellem kønnene, fordi vold mod kvinder er dybt rodfæstet i uligheden mellem kvinder og mænd i samfundet og holdes i live af en kultur præget af tolerance og fornægtelse.

 

LÆS  Jaroslaw Kaczynski er årets mand i Polen

LÆS  EU: Ingen penge til lande uden uafhængige domstole