Polens ambassadør i dialog med dansk fagbevægelse

  LO_møde_polen_polsk_ambassadør_Maja_Giannoccaro_polennu

  Den velargumenterende polske ambassadør i Danmark, Rafal Wisniewski, brugte blandt andet sin taletid overfor mere end 100 faglige tillidsfolk i LO’s hovedkvarter, på at opfordre til dialog og en mere respektfuld tone i debatten om udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Den polske ambassadør høstede stort bifald. Foto: Maja Giannoccaro, polennu.dk


  KØBENHAVN: Polens ambassadør i Danmark opfordrede til dialog og en respektfuld tone i debatten i forhold til udenlandske arbejdere i Danmark.


  Det var polsk nationaldag mandag, og de fleste polakker holdt fri. Men ikke den polske ambassadør i Danmark Rafal Wisniewski. Han var derimod mødt op til dialogmøde med den danske fagbevægelse på en konference i LO-hovedkvarteret om social dumping. Den polske ambassadør deltog i konferencen sammen med Søren Kaj Andersen, København Universitet og Jan Høst Schmidt fra Europakommissionen i Danmark.

  Opfordrede til dialog

  Polens ambassadør Rafal Wisniewski brugte blandt andet sin taletid til at opfordre til dialog og en respektfuld tone i debatten om udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

  – Dialog er den eneste vej til at løse de misforståelser, som helt sikkert vil opstå, når 26 lande er samlet i en fælles union, sagde ambassadøren.

  Respektfuld tone

  – Der anvendes diskriminerende sprog om polske arbejdstagere i Danmark. Det kommer fra en lille gruppe, men det er med til at skabe et stigmatiserende billede af polske arbejdstagere i Danmark. Det skaber en risiko for at underminere hele det europæiske projekt, sagde Rafal Wisniewski til de forsamlede fagforeningsfolk.

  Social dumping er et misvisende begreb

  Polens ambassadør vendte sig i sin tale også imod begrebet social dumping.

  – Der har været eksempler på lovovertrædelser fra polske virksomheder i Danmark, men det bør beskrives som kriminelle handlinger og ikke som social dumping, sagde ambassadøren.

  På et spørgsmål fra salen, om det er i orden, at polske arbejdstagere arbejder for 80 kroner i timen og dermed bryder overenskomsten, hvis virksomheden samtidig overholder alle love og regler, sagde ambassadøren, at man i Polen er vant til kun at forholde sig til et enkelt kriterium, nemlig om en noget er lovligt eller ulovligt.

  Svært begreb

  Heller ikke Søren Kaj Andersen fra Københavns Universitet ønskede at definere, hvornår der er tale om social dumping, men pointerede, at det er et politisk begreb. En løsning kunne ifølge arbejdsmarkedsforskeren være at indføre en lovbestemt mindsteløn i Danmark, så det blev ulovligt at underbetale udenlandsk arbejdskraft.

  Flest problemer i byggeriet

  Ifølge Søren Kaj Andersen er de fleste polske arbejdstagere i Danmark fastansatte og får dansk mindsteløn, men især på bygge- og anlægsområdet er der problemer med, at mange arbejdstagere arbejder som udstationerede, oplever ulovlige forhold og får en løn, der ligger under den danske overenskomst-løn.

  Omstridt manual

  Ambassadør Wisniewski kom også ind på ambassadens omstridte manual, der af fagforbundet 3F er blevet kritiseret for at vejlede polske virksomheder i at snyde.

  – Polens ambassade skal forsøge at formidle viden om de pligter og standarder, der gælder for danske arbejdsgivere og arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Det har vi gjort med en meget lang og omfattende manual, sagde ambassadøren.

  Han understregede, at de to arbejdsmarkeder er meget forskellige, da det polske arbejdsmarked er helt lovreguleret, mens det danske arbejdsmarked er kendetegnet af meget høj tillid og dybt kendskab til hinanden mellem arbejdsmarkedets parter.

  – Det var en stor overraskelse, at der kom kritik af manualen, og efter konsultationer med det danske beskæftigelsesministerium og 3F er det blevet klart, at der ikke var en eneste ulovlig intention i manualen, sagde Rafal Wisniewski.