Polens udenrigsministerium udsender erklæring om krise

  polen_udenrigsminister_witold_waszczykowski_jens_moerch_polennu

  Udenrigsminister Witold Waszczykowski har fået sin presseafdeling til at udsende en officiel erklæring om de verserende konflikter med EU og Europarådet. Mandag kom han med et udiplomatisk angreb på udlandet på tv-kanalen TVP. Foto: Jens Mørch, polennu.dk.


  KØBENHAVN: Polens ambassade i København har netop udsendt en erklæring om konflikten mellem EU og den polske ledelse.


  Det vakte stor undren, da Polens udenrigsminister Witold Waszczykowski mandag kom med et udiplomatisk udfald mod EU, medier og banker m.v.. Waszczykowski sagde blandt andet, at ”stærke kræfter i Europa” vil vælte Polens regering.

  Et organiseret kupforsøg

  – Vi ser et organiseret forsøg på at vælte regeringen, sagde udenrigsministeren og fortsatte:

  – Oppositionen og nogle i Europa vil ikke acceptere valgresultatet, hverken præsidentvalget eller valget til parlamentet. Bag dette er stærke kræfter med penge og indflydelse. Det er mediehuse, banker og internationale virksomheder. Og disse stærke kræfter, der lige nu laver uorden i Polen, er her kun for at tage vores penge, sagde udenrigsministeren i TVP.

  Udenrigsministerium udsender erklæring

  Onsdag har udenrigsministeriet så udsendt en officiel erklæring om den aktuelle krise med EU. polennu.dk har valgt at bringe hele erklæringen som er udsendt på dansk fra Polens ambassade i Danmark uredigeret og uden kommentar.

  Erklæringen

  Polen har nu i mange måneder været i gang med at reformere sit retsvæsen. Med udgangspunkt i et demokratisk mandat og ønsket om at gennemføre valgprogrammet stræber den polske regering efter at reformere retsvæsenet efter mange års forsømmelse fra de tidligere regeringers side. Regeringen forsøger at gennemføre sine reformer i overensstemmelse med europæiske standarder ved at udnytte EU-medlemslandenes erfaringer og løsninger og fastholde princippet om magtens tredeling.

  Vi ser med beklagelse, at den reformindsats som samfundet forventer af regeringen, bliver misbrugt af oppositionen både herhjemme og i udlandet til den igangværende politiske magtkamp. Vi bemærker ligeledes med bekymring forsøg på indblanding udefra i den igangværende lovgivningsproces.

  Det er i en sådan kontekst vi opfatter endnu en reaktion fra Kommissionens næstformand Frans Timmermans. Det er en ubegrundet og uberettiget handling, da reformprocessen af det polske retsvæsen kun lige er begyndt. Det er alt for tidligt at handle på den måde. Der er her ikke plads til nogen “personlig mission” fra Kommissionens næstformands side.

  Polen har i mange måneder ført dialog med internationale institutioner og tålmodigt forklaret reformprocessen inden for retsvæsenet. Bl.a. under møder i Rådet for Almene Sager, hvor regeringens repræsentant, statssekretær Konrad Szymanski, afviste anklager fra Kommissionens næstformand. Vi er ikke enige i, at det er et inadækvat niveau for dialog. I takt med at lovgivningsprocessen skrider frem, er Polen villig til at give yderligere oplysninger om reformerne af retsvæsenet.

  Polen er parat til at føre dialog med Europa-Kommissionen med respekt for princippet om EU-medlemsstats suverænitet. Og dialogen gøres ikke nemmere af, at Kommissionen udpeger hvem fra regeringen den vil tale med, og fastsætter ultimative datoer for høringer af ministre i Bruxelles.

  Vi fastholder vores tidligere erklæringer om, at vi er parate til at gøre Kommissionens repræsentanter bekendt med alle aspekter af lovgivningsprocessen, som fører til reform af retsvæsenet.
  Underskrevet: Udenrigsministeriets pressekontor