Politisk enighed om dansk forsvar de næste ti år

dansk forsvar
Et solidt flertal i Folketinget, er torsdag aften blevet enige om et ti-årigt forlig om dansk forsvar, der samtidig sikrer at Danmark lever op til sin NATO-forpligtelse. Billedet er fra onsdag aften, da nyheden blev præsenteret. Foto: Forsvarsministeriet.

KØBENHAVN: Et bredt politisk flertal er nået til enighed om dansk forsvar frem til 2033, og en sikring af det lovede NATO-bidrag.


Regeringen og et bredt flertal i det danske folketing, er blevet enige om et forsvarsforlig for perioden frem til 2033. Aftalen sikrer også, at Danmark lever op til reglen om de to procent af BNP, der er blev lovet NATO. Med en investering i dansk forsvar på 143 milliarder kroner sikres denne forpligtelse.

Det er den danske regeringen og partierne: Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige der er blevet enige om det nye ti-årige forlig.

Dansk forsvar i ti år

– Med et historisk løft af Forsvaret sikrer aftalen, at Danmark kan tage et større ansvar for forsvar og sikkerhed i et stadig mere komplekst trusselsbillede, skriver Forsvarsministeriet onsdag aften.

– I dag indgår vi en aftale, som er en milepæl for dansk forsvar. Med den situation som følger af Ruslands angreb på Ukraine, er det helt afgørende, at der er bred opbakning bag dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Derfor glæder det mig meget, at så mange partier i Folketinget i dag viser vilje til at tage ansvar i så alvorlig en situation, siger fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

Senest i 2030 skal Danmark leve op til NATO’s målsætning om de to procent på forsvar og sikkerhed.

– Vi giver dansk forsvar et historisk og på alle måder tiltrængt løft, siger Troels Lund Poulsen.

Ruslands angreb på Ukraine

– Ruslands angreb på Ukraine har vist os, at vi ikke længere kan tage fred og frihed for givet. Der er krig i Europa. Det tager vi dybt alvorligt. Vi skal vise vilje og evne til at bidrage til vores fælles sikkerhed – i NATO, EU og med vores allierede og partnere. For at Danmark kan imødegå denne langt mere omfattende og komplekse sikkerhedspolitiske virkelighed, er det nødvendigt med et solidt fundament under dansk forsvar. Derfor er partierne bag forsvarsforliget enige om en økonomisk genopretning af Forsvarets fundament og en bedre økonomi- og forligsstyring. Med det tiårige rammeforlig er partierne bag aftalen samtidig enige om, at der løbende tages stilling til nye behov og vilkår for dansk forsvar og sikkerhed, og partierne er enige om, at der i efteråret 2023 skal forhandles om en første delaftale – herunder en konkret model for styrkelse af værnepligten, siger den fungerende forsvarsminister onsdag aften.

– Med afskaffelsen af forsvarsforbeholdet er partierne enige om, at vi i fremtiden kan engagere Danmark helhjertet i EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Det er afgørende, at Danmark kan og vil bidrage til, freds- og stabiliseringsindsatser i Europas nærområder, siger Troels Lund Poulsen.

Penge til dansk forsvar

– Der er bred enighed om, at Forsvarets fundament skal på plads, og derfor afsættes der cirka 27 milliarder kroner over de næste ti år til at styrke Forsvarets materiel, bygninger, IT og personel for at rette op på en række ophobede udfordringer i driften. Derudover afsættes der cirka 11 milliarder kroner til yderligere investeringer i materiel og personel i lyset af den sikkerhedspolitiske og økonomiske virkelighed.

Samlet set betyder det, at Forsvaret styrkes med cirka 143 milliarder kroner over de kommende ti år. Forligskredsen vil som minimum mødes halvårligt for at gøre status på den samlede forligsimplementering og anvendelse af forligsmidlerne, siger den fungerende forsvarsminister.

Vi passer på dem, der passer på os

Socialdemokratiets Simon Kollerup, siger om aftalen:

– Vi skal passe på dem, der passer på os. Det er i allerhøjeste grad vores dygtige soldater. Det gør vi med forsvarsforliget. Så nu skal det være slut med skimmelsvamp på kasernerne. Vi vil nu forbedre fundamentet under det danske forsvar, samtidig med at vi styrker Danmarks militære og internationale engagement. Med forsvarsforliget styrker og fremtidssikrer vi Forsvar og skaber arbejdspladser og udvikling i hele Danmark, siger forsvarsordfører, Simon Kollerup (A).

Forsvarsministeriet: Forligsteksten

 

Vi har fravalgt at have en betalingsmur rundt om polennu.dk – vi vil nemlig gerne udbrede kendskabet til Polen i Danmark så meget som muligt. Hvis du også vil det – så kan du hjælpe os med den opgave, ved at støtte os økonomisk.

Du kan gøre det med et engangsbidrag på
DKK 100,00 – DKK 200,00 – DKK 500,00 eller DKK 1.000,00

Du kan også vælge et fast månedligt beløb – læs mere her.