Polsk EU kommisær får ansvar for budget

  Janusz Lewandowski svarer på spørgsmål under høringen i Europaparlamentet i januar. Foto: EU.


  STRASBOURG: Europaparlamentet har godkendt EU-kommissionen for de næste fem år. Polens Janusz Lewandowski får ansvar for budget.


  Med stemmerne 488 for og 137 imod godkendte Europaparlamentet tirsdag den nye EU Kommission. 72 parlamentarikere stemte hverken for eller imod.

  På pressemødet efter afstemningen lykønskede parlamentsformand Jerzy Buzek kommissionsformand Jose Manuel Barroso med, at hans anden kommission fik større flertal end den første.

  Polsk budgetkommisær

  Potugiseren Barroso står i spidsen for en kommision, hvor de øvrige 26 EU lande hvert stiller med et medlem. Den polske kommisær Janusz Lewandowski får ansvaret for budgettet.

  Da han 11. januar 2010 var til høring i parlamentet, blev han blandt andet spurgt om sin holdning til at indføre en fælles EU skat.

  Han svarede, at Europa ikke er klar til en europæisk skat, og at et sådant forslag kunne skade forholdet til borgerne.

  Grøn industri er fremtiden

  En anden parlamentariker henviste til, at Lewandowski tidligere har sagt, at miljøkrav kan være skadelige for økonomien.

  Hun ville vide, om han har ændret mening.

  – Grøn industri er et af de største håb for fremtiden, lød svaret.

  Medlem af parlamentet

  Janusz Lewandowski er 59 år.

  Han er medlem af det polske regeringsparti Borgernes Platform – PO og har siddet i Europaparlamentet siden 2004, hvor han blandt andet har været formand og næstformand i budgetkommiteen.

  EUs budget er i 2010 på 141,5 milliarder euro.