Polske_universitet_vil_udvikle_renere_teknologier_til_brug_af_kul
Rektorer fra de største universiteter i Polen mødtes i Gliwice for at diskutere nye og renere teknologier til afbrænding af kul, som er landets vigtigste råstof.

Lederne af Polens mest prestigefyldte universitet var i weekenden samlet, for at fastlægge de overordnede planer for en omfattende forskningsindsats. Målet er at finde metoder og renere teknologier til mere miljøvenlig afbrænding af kul.

Skadeligt kul

Olie og kul er fossile brændstoffer og er dermed en belastning for miljøet. Det polske kul, som landet er dybt afhængigt af til energiproduktion, er en særlige type brunkul som forurener mere end almindelig kul. Det – og aftalerne i EU’s klima- og energipakke – er de direkte årsager til de mange nye kul-initiativer i Polen.

Atomkraft og vindmøller

Polen er begyndt at satse på vedvarende energi og landets regeringschef Donald Tusk har også bebudet, at man vil bygge to atomkraftværker i Polen for at modsvare efterspørgslen på energi, uden samtidig at øge udledningen af skadelige stoffer som følge af kulafbrænding.

Europæisk initiativ

Forskningsnetværket blandt de polske universiteter, vil fungere inden for rammerne af Europas Teknologiske Institut, som blev oprettet af Europakommissionen i 2005. Instituttet er et resultat af Lissabon-traktaten. Læs mere om Europas Teknologiske Institut nederst på siden.

Polsk-tysk samarbejde

Det er ikke kun de polske universiteter der gør en indsats for at finde en løsning på det polske kulproblem.

Polen og Tyskland har udarbejdet en fælles plan, som vil blive offentliggjort når EU-kommissæren for energi deltager i den Europæiske Økonomiske Kongres i Silesia i det sydvestlige Polen