Præsident underskriver kritiseret medielov

  Duda_polennu

  Polens præsident Andrzej Duda underskrev torsdag to love, der er hastebehandlet igennem det polske parlament, og som styrker den ny-valgte regerings kontrol med public-service medierne og de offentlige myndigheder. Foto: Przemek Golynski, polennu.dk.


  WARSZAWA: Præsident Andrzej Duda underskrev torsdag en medielov, der giver regeringen ret til at fyre og hyre ledelsen af public-service medierne i Polen.


  Polens præsident Andrzej Duda valgte torsdag eftermiddag at underskrive den medielov, som det polske parlament hastebehandlede mellem jul og nytår, og som har mødt kritik fra blandt andet EU, OSCE og en række internationale journalistforbund, og som lørdag fik tusindvis af polakker til at demonstrere imod loven.

  Politisk kontrol

  Medieloven blev trykt i Polens Lovtidende allerede torsdag aften, og den træder derfor i kraft i dag, fredag. Det betyder, at ledelsen og bestyrelsen for de polske public-service medier TVP, Polsk Radio og PAP opsiges, og at den polske skatteminister fra fredag får kompetence til at udpege og fyre ledelsen i de polske public-service medier.

  Spørgsmål fra EU

  EU-kommissær Frans Timmermans har skrevet og bedt den polske regering om svar på, hvordan medieloven stemmer overens med EU’s bestemmelser om ytringsfrihed og fri presse.

  Medielovens vedtagelse i det polske parlament før nytår fik EU-kommissionen til at planlægge et møde den 13. januar, hvor kommissionen vil drøfte udviklingen i Polen bag lukkede døre.

  Præsident ønsker upartiske medier

  Polens regering fastholder trods international kritik, at den ny medielov vil forbedre kvaliteten og upartiskheden hos de polske public-service medier.

  – Præsidenten lægger vægt på, at public-service medierne skal være upartiske, objektive og troværdige. I dag kan man ikke netop sige, at public-serice medierne er karakteriseret af disse kriterier, sagde talsmand for præsident Andrzej Duda torsdag, efter præsidenten havde underskrevet loven.

  Vil modvirke venstredrejning

  Den nyindførte medielov er efter regeringens udsagn første skridt i en planlagt omdefinering af de polske public-service medier, der med endnu en ny lov skal gøres til nationale medier.

  Polens udenrigsminister Witold Waszczykowski har til det tyske blad Bild forklaret, at den polske medielov skal rette op på den venstredrejning, som de polske public-service medier tog under den forrige regering.

  – Den forrige regering gennemførte et venstreorienteret program (i public-service medierne red.). Som om verden ifølge et marxistisk mønster automatisk udvikler sig i en bestemt retning – mod en verden af blandede kulturer og racer, mod en verden, der består af cyklister og vegetarer, som udelukkende bruger vedvarende energikilder og kæmper imod alle former for religion. Det har ikke ret meget at gøre med traditionelle polske værdier, siger den polske udenrigsminister til Bild.

  Udskiftning på vej i offentlige myndigheder

  Torsdag underskrev præsident Duda også en ny lov, der gør det lettere for Polens ny-valgte regering at udskifte top-embedsmænd i de offentlige myndigheder i Polen. Loven fjerner blandt andet kravene om, at topembedsmænd ikke må være medlemmer af politiske partier, samt at de skal have arbejdserfaring fra embedsapparatet.

  Loven om embedsapparatet er ligesom medieloven blevet hastebehandlet igennem Polens parlament, og oppositionen har sagt, at op imod 1600 topembedsmænd kan blive udskiftet i polske myndigheder.

  Der har også ved tidligere regeringsskifter været tradition for politiske udskifter i de offentlige myndigheder i Polen.