Religion

Religionen fik i 1978 en ny dimension, da pavevalget i Vatikanet faldt på kardinal Karol Wojtyła, den metropolitanske ærkebiskop fra Krakow. Den polske pave fik navnet John Paul II og mange mener, at han revolutionerede den katolske kirke ved at gå ind i en mere åben dialog omkring nutidens problemer i samfundet.

I Polen blev John Paul II set i et særligt lys og hans handlinger blev betragtet som havende stor betydning for de socio-politiske forandringer, der kendetegnede 1980erne. John Paul II forblev utvivlsomt en moralsk autoritet for hele den polske befolkning både mens han levede og post humt.

Man kan næsten betragte den katolske kirke i Polen for at være en stat i staten. I 966 sørgede Prins Mieszko for at kristendommen kom til landet, og denne forandring skabte også de strukturelle rammer som sidenhen har dannet staten.

De første valgbare administrative enheder regional set blev også en positiv konsekvens af kristendommens indførsel i Polen. Det har derfor været oplagt og helt naturligt for kirken at støtte den polske uafhængighed, hvilket også viste sig i det delte Polen fra 1795-1918, under Anden Verdenskrig og under det kommunistiske styre.

Katolsk presse Kirken har i dag sine egne nyhedsmedier i Polen. Her er de vigtigste:

Gosc Niedzielny – ugetidsskrift

Maly Gosc Niedzielny – månedstidsskrift for børn og unge Niedziela – ugetidsskrift L’Osservatore Romano – Vatikanets officielle avis, på polsk udkommer en gang om måneden