Tusinde års eventyr mellem Polen og Danmark

  20160610_andrzej_duda_koebenhavn_universitet1001_lars_moeller

  Polens præsident Andrzej Duda fortalte levende om dansk-polsk samarbejde gennem et årtusinde, og redegjorde samtidig for Polens aktuelle synspunkter forud for NATO topmødet i Warszawa i juli. Foto: Lars Møller, polennu.dk.


  KØBENHAVN: Polens præsident Andrzej Duda fløj i dag med ørnens historiske vingesus gennem Københavns Universitet med aktuelle budskaber til NATO topmødet i juli.


  I dag havde Polens præsident Andrzej Duda sit sidste officielle møde med danskere inden afrejsen fra København. Det foregik på Københavns Universitet. Institutionen der bærer ørnens mærke over indgangspartiet på Frue Plads med teksten: Coelestem adspicit luce – ørnen skuer det himmelske lys.

  Dobbelt ørn

  Det gav i dagens anledning en ekstrabetydning, fordi Polens eget våbenskjold er en ørn, fordi Andrzej Duda i sin tale betydeliggjorde den broderlige koalition mellem Danmark og Polen, og fordi vi efter præsidentens mening må stå sammen, når NATO-topmødet afvikles i Warszawa for at kunne imødegå lysere tider.

  SE BILLEDER
  polennu.dk: Præsident Andrzej Duda på København Universitet

  Venskab og solidaritet

  Tidligere klima- og energiminister og nuværende prorektor, Lykke Friis, var mødeleder ved dagens arrangement i de historiske bygninger, hvor der blev kastet eventyrs-referencer tilbage i dansk-polsk historie. Især blev ordene ’venskab’ og ’solidaritet’ dagens store omdrejningspunkt.

  Ph.d. i Warszawa

  Lykke Friis, der tog sin ph.d. i Warszawa, forlod talerstolen efter at have berettet om den dobbelte Nobelpris modtager fra Polen, Marie Curie der også har besøgt den historiske sal i København Universitet. Efter den varme velkomst gav Lykke Friis ordet til præsident Duda.

  Fra Svend Tveskæg

  Andrzej Duda lod sig forføre af de historiske vingesus og fortalte om den første forbindelse mellem Danmark og Polen i år 996, Svend Tveskægs og Swietoslawa Sygryda – bedre kendt på dansk som Gunhild. Præsidentens tale fulgte kronologiens gang og fremmanede et billede af to nationers langvarige samhørighed med eksempler som slagtet ved Kolding i 1658, hvor polske styrker kom danskerne til undsætning. Igennem en retorisk velvalgt historiefortælling kom vi på den måde igennem Polens første, anden og tredje republik, hvor vi til sidste landede i året 1999. Her blev Polen medlem af NATO – og her begyndte talen at have aktualitetsbetoning under emnet: ’Hvad skal der fremadrettet blive af Europas sikkerhed?’ – oplægget til dagens arrangement.

  Klart budskab

  – Vi vil fortsat ikke være i stand til at opretholde den gunstige samhørighed, hvis vi ikke snart skrider til handling. Vi kan ikke sikre forbindelsen mellem Danmark og Polen, hvis der ikke er sikkerhed i Europa. Vi så, hvordan sikkerheden blev brudt i Georgien i 2008, vi så hvad der skete på Krim, og lige nu ser vi det i den ukrainske region, Donbass, hvor folk bliver myrdet. Et sådan brud på sikkerhed, kan vi ikke længere acceptere – og derfor er beskeden klar: Nøglen til sikkerhed ligger i NATO’s styrke og samarbejde om alliancen østlige flanke i de områder, hvor eventuelle hændelser som disse kan indtræffe. Skal vi vende det blinde øje til, eller skal vi handle? sagde Polens præsident Andrzej Duda tidligere i dag.

  – Vi er en enhed, en alliance, en broderlig koalition, og NATO skal sikre, at der sættes en stopper for regelbrud. Fred er en illusion, og kampen er udelelig, sagde præsidenten blandt andet i dag.

  Debat

  Efter præsidentens indledning fik gæster og studerende mulighed for at stille spørgsmål. Der blev spurgt ind til, hvordan Polen kan vente opbakning til NATO, når der er problemer med forfatningsdomstolen og formelle klager fra USA og EU. Præsidenten redegjorde for sit syn på sagen, som er kendt og uforandret. Ellers var det samarbejde i NATO og truslerne, der var emnet for spørgerne, og den polske præsident redegjorde for Polens syn på truslerne mod øst og syd. Polen er vært for NATO topmødet i juli.

  Historie fra start til slut

  Efter en god times tid afsluttede Lykke Friis dagens samling ved at citere H.C Andersens Levnedsbog med ordene: ’Man må gå gennem en stor del håbløshed, hvis man vil blive til noget.’ Dagen startede i det historiske hjørne, og dagen sluttede samme sted, da Lykke Friis overrakte Andrzej Duda en gave – udvalgte værker af H.C. Andersen – på polsk.

  Efter besøget tog præsident Duda videre til Roskilde Domkirke, hvor han lagde en krans ved Frederik den 9.’s grav. Sidste del af besøget var sammen med herboende polakker.

  SE BILLEDER
  polennu.dk: Præsident Andrzej Duda på København Universitet