EU-domstolen afviser klage fra Polen og Ungarn

EU domstolen skal straffe Polen
Polen vi have stoppet EU-dagbøder, fordi et kontroversielt dommerråd er nedlagt. Men der er fortsat lang vej til EU-domstolens afgørelser er efterlevet siger eksperterne. Arkivfoto.

LUXEMBOURG: EU-domstolen har netop afvist klager fra Polen og Ungarn om den særlige mekanisme, der kan fratage landene milliarder.


EU-domstolen har netop afsagt kendelse i sag anlagt af Polen og Ungarn. Det handler om den særlige retsstats-mekanisme, der kan fratage et medlemsland penge, hvis ikke man overholder de demokratiske spilleregler, herunder kravet om frie og uafhængige domstole. Den vil Polen og Ungarn ikke acceptere, men det bliver de nødt til efter dagens dom.

LINK: Læs dommen her (engelsk)

Der holdes pressemøde om sagen 11.30. polennu.dk følger sagen.

ANALYSE: Mette og Merkel havde ret – Polen tog fejl