EU-formand står fast: Ingen penge før ændringer

EU-formand
I et brev til fire grupper i Europa-Parlamentet, har Ursula von der Leyen forsikret de folkevalgte om, at der ikke udbetales penge til Polen, før Kaczynski-regeringen følger de anbefalinger og domme der er afsagt i Europa. Foto: Jens Mørch, polennu.dk.

STRASBOURGH: EU-formand Ursula von der Leyen står fast: Ingen indefrosne penge til Polen, før Kaczynski-regeringen har styr på retsstaten.


Trods informationer fra den polske regering om at EU vil udbetale indefrosne milliarder til Polen på grund af manglende overholdelse af afgørelser fra EU-domstolen, så afvises det nu af Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen.

Von der Leyen bekræfter i et brev til de fire af Europa-Parlamentets grupper, at betingelserne skal være opfyldt før midlerne til Polen kan frigives. Reaktionen kommer efter, at den polske regering i sidste uge meddelte, at man var kommet langt i aftalerne med kommissionen, der nu endelig er indstillet på at frigive midlerne.

Men sådan er det ikke. I brevet skriver EU-formanden, at hvert lands genopretningspakker skal omfatte de konkrete anbefalinger. I Polens tilfælde omfatter dette også retsvæsenets uafhængighed, hvilket er helt afgørende for et sikkert styrings- og kontrolsystem på nationalt plan for at beskytte EU’s økonomiske midler.

Von der Leyen bekræfter også, at kommissionen har haft dialog med Polen om implementeringen af ​​milepæle for reform af retssystemet med særligt fokus på disciplinære ordninger for dommere.

EU-formand: Krav til Polen

– Polen er nødt til at vise, at disse milepæle er blevet opfyldt, før nogen udbetaling [af midler] kan finde sted, skriver hun.

– For det første bør disciplinærkammeret afvikles, skrev hun. Sidste år beordrede EU-Domstolen, at kammeret skulle suspenderes, men Polen har stadig ikke efterkommet den dom og får lige nu bøder på en million euro om dagen.

– For det andet skal den disciplinære ordning, der gælder for dommere, reformeres … for at sikre, at hverken anmodninger til EU-Domstolen om præjudicielle afgørelser eller indholdet af retsafgørelser kan udgøre et grundlag for disciplinære sanktioner.

– Endelig bør “dommere, der er berørt af afgørelser fra disciplinærkammeret, have mulighed for at blive genindsat, skriver EU-formanden.

Problemer siden 2015

Polens Kaczynski-regering har haft problemer med EU, siden den kom til magten i 2015. Flere afgørelse på retsområdet er i strid med national og europæisk lovgivning. EU har indledt en lang række sager mod Polen på grund af demokratiets tilstand. Kaczynski-regeringen mener, at EU er imod Polen af politiske og ideologiske årsager.

Polens præsident Andrzej Duda har præsenteret parlamentet for kompromisforslag, som nu behandles i parlamentet. Men foreløbig er der ikke udsigt til, at milliarderne fra EU udbetales til Polen.

EU-domstolen: Dagbøder til Polen for domstolsråd

Støt polennu.dk – engangsbeløb

Du kan betale med de mest anerkendte betalingsformer, når du vælger at støtte polennu.dk. Du kan give et engangsbeløb ved at trykke på et af beløbene, der sender dig videre til vores betalingsmodul.

DKK 100,00
DKK 200,00
DKK 500,00
DKK 1.000,00
DKK 5.000,00

Støt polennu.dk – fast månedligt beløb

Du kan også vælge at støtte os løbende, så du giver et bidrag hver måned, som du på et hvilket som helst tidspunkt kan fortryde igen.

DKK 50,00 pr. måned
DKK 100,00 pr. måned
DKK 200,00 pr. måned