Jaroslaw Kaczynski: EU har ingen ret til at blande sig

EU Kaczynski
Jaroslaw Kaczynski på valgturne – her i byen Plock. Partiformanden mener ikke, at EU har ret til at blande sig i retsvæsenet i Polen. Foto: PiS.

PLOCK: Partiformand Kaczynski siger, at EU ingen ret har til at blande sig i det polske retsvæsen. EU er venstreorienteret, mener han.


Trods løfter til polakkerne om at EU vil udbetale penge til Polen efter et kompromis, så har partiformand og tidligere vicestatsminister Jaroslaw Kaczynski, nu erkendt at EU ikke vil sende penge til Polen. Det er pengene fra EU genopbygningsfonden efter corona-pandemien, der er blokeret for. Det drejer sig om direkte tilskud på 23,9 milliarder euro og 11,5 milliarder i lån.

EU: Ikke nok

Kaczynski-regeringen har foretaget ændringer i retsvæsenet, som EU vil have det. Polen har blandt andet nedlagt det særlige organ, der skal føre kontrol over dommere. Men funktionen der gør at politikerne har kontrollen over dommerne, ændres ikke, siger førende polske jurister – og samme konklusion er EU-kommissionen også nået frem til. Og det passer ikke partiformanden Jaroslaw Kaczynski, der i øjeblikket er på turne som optakt til de kommende valg. I Plock sagde han blandt andet:

EU har ingen ret til at blande sig

– Europa-Kommissionen har ingen ret til at blande sig i det polske retsvæsen. Det må slutte, sagde Kaczynski.

– Vi har flyttet os meget og vist maksimal goodwill. Ud fra traktaterne, har vi ingen forpligtelser til at lytte til EU, når det gælder retsvæsenet. – Vi viste virkelig maksimal goodwill. Fra traktaternes synspunkt har vi ingen forpligtelser til at lytte til EU med hensyn til retsplejen, tilføjede Kaczyński.

– Vi har i øjeblikket en mindsteløn, der er højere end den amerikanske, … lavere end den tyske, mere eller mindre på niveau med Spanien, lige efter Slovenien og ikke langt bagefter to eller tre andre lande. Alt andet er under os.

– Vi bør være i EU, medlemskabet hjælper os meget. Men vi skal bevare de grundlæggende værdier, som en suveræn stat. Unionen er båret af en venstreorienteret ideologi, sagde Jaroslaw Kaczynski i Plock.

Polen modtager dagbøder idømt af EU-domstolen, på en halv million euro om dagen på grund af destruktionen af retsstaten. Og intet som den polske regering har foretaget sig, har været nærmere en løsning.

Udelukket fra universitet

Jaroslaw Kaczynski har mødt stor modstand på hans turne, hvor mange arrangementer blev forbeholdt hans tilhængere. Mange steder er partiformanden mødt med moddemonstrationer.

I Poznan nægtede et universitet, der i år har undervist i 100 år i dansk at være vært for partiformanden, der ville holde møde på stedet. Universitets ledelse afviste, og forklarede at de ikke vil blandes ind i politik, da det falder uden for deres virkeområde, har regeringspartiets formand fået at vide i Poznan.

Uforståelig afslutning

Da partiformand Jaroslaw Kaczynski afsluttede sin tale i Plock sagde han efter landopremsningen:

– Med al respekt for portugiserne, men vi kommer aldrig til at forstå hinanden, sagde Kaczynski. Kommentaren har vakt en del undren, og regeringspartiet har ikke svaret på flere polske mediers henvendelse om udtalelsen.

LEDER: EU må være kompromisløs overfor Polen

polennu.dk har ingen betalingsmur

Det er et valg vi har truffet, fordi vi så gerne vil levere uafhængige nyheder om vores naboland Polen, til så mange danskere som muligt. Hvis du vil støtte os i det arbejde, vil vi være dig meget taknemlig. Du kan blandt andet gøre det ved at donere os et beløb. Tryk på det beløb du vil støtte os med. Vælg mellem DKK 100,00 – DKK 200,00 – DKK 500,00 – DKK 1.000,00.  Når du har trykket på beløbet, bliver du viderestillet til vores betalingssystem, hvor du kan betale med Mobilepay, MASTER, VISA og andre anerkendte og sikre betalingsformer.

LINK: Lov og Retfærdighedspartiets (PiS) hjemmeside