Nedlægger disciplinær-kammer men fastholder kontrol

disciplinær-kammer
Et flertal i det nyvalgte parlament har lavet en fælles erklæring om regeringsdannelse og ny statsminister. Erklæringen offentliggøres tirsdag klokken 10.00. Arkivfoto.

WARSZAWA: Polens parlament vil nedlægge kontroversielt disciplinærkammer. Men det er kun et af EU’s krav til genopretningsplanen.


Sejmen har torsdag besluttet at stemme for præsidentens kompromisforslag om at nedlægge det kontroversielle disciplinær-kammer i højesteret. Det er et særligt ”kammer”, der kan ansætte og fyrer dommere, og som EU har tildelt Polen dagbøder for ikke at have nedlagt.

Medlemmer af regeringspartiet havde sendt ændringsforslag til præsident Dudas forslag, men de blev alle trukket tilbage inden tredje og sidste afstemning torsdag. Nu skal forslaget godkendes i det polske parlaments overhus. Her har oppositionen har flertal, og der er fortsat uklarheder om de endelige formuleringer.

Fire forudsætninger

Nedlæggelsen af disciplinær-kammeret, er en af fire forudsætning for at EU vil godkende Polens genopbygningsplan, og dermed også forudsætningen for at Polen kan modtage milliarder fra EU efter corona-pandemien.

EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, slog i sidste uge fast, at betingelserne for at EU kan godkende den polske genopretningsplan, er at anbefalingerne efterleves:

I Polens tilfælde omfatter dette retsvæsenets uafhængighed, hvilket er helt afgørende for et sikkert styrings- og kontrolsystem på nationalt plan for at beskytte EU’s økonomiske midler, hedder det fra Bruxelles.

Von der Leyen bekræfter også, at kommissionen har haft dialog med Polen om spørgsmålet.

Formand savner handling

– Polen er nødt til at vise, at disse milepæle er blevet opfyldt, før nogen udbetaling [af midler] kan finde sted, skriver hun.

– For det første bør disciplinærkammeret afvikles, skrev hun. Sidste år beordrede EU-Domstolen, at kammeret skulle suspenderes, men Polen har stadig ikke efterkommet den dom og får lige nu bøder på en million euro om dagen.

– For det andet skal den disciplinære ordning, der gælder for dommere, reformeres … for at sikre, at hverken anmodninger til EU-Domstolen om præjudicielle afgørelser eller indholdet af retsafgørelser kan udgøre et grundlag for disciplinære sanktioner.

– Endelig bør “dommere, der er berørt af afgørelser fra disciplinærkammeret, have mulighed for at blive genindsat, skriver EU-formanden.

EU-formand står fast: Ingen penge før ændringer

Det er kravene til Polen fra EU. Med beslutningen i det polske parlament om formelt at nedlægge disciplinærkammerat, har Polen sendt et signal til EU, men det er næppe tilstrækkeligt, hvis man skal kommissionsformandens ord for pålydende. Det kontroversielle i kammerets virkemåde fastholdes under højesteret, som fortsat er politisk udpeget.

Aftale torsdag?

EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skal til Warszawa torsdag, for at ”godkende genopretningsplanen”, skriver den polske statsminister fredag morgen. Der er endnu ikke nogen formel reaktion fra EU-kommissionens formand på den polske beslutning, og heller ikke om det planlagte besøg torsdag, som den polske statsminister oplyste fredag morgen.

 

LINK: Polens regeringskontrollerede nyhedsbureau PAP

Støt polennu.dk – engangsbeløb

DKK 100,00
DKK 200,00
DKK 500,00