Danske politikere vil støtte den polske regering

dansk støtte til regering i Warszawa
polennu.dk har siden mandag talrige gange forgæves forsøgt at få Venstre's EU-ordfører Jan E. Jørgensen i tale. Men det tyder på at han er langt sværere at få til at stile op til interview, end selveste Danmarks statsminister Mette Frederiksen rygtes til at være. For trods hjælp fra Venstres Pressetjeneste, kopi til formanden og klare opfordringer fra hans parti, så har Venstre-ordføreren valgt ikke at svare på vores henvendelser. Det kan man måske godt forstå, for det er da heller ikke nogen nem sag vi vil tale med ham om. Vi ville gerne have spurgt Jan E. om hvorfor han vil føre Danmark til et nederlag ved EU-domstolen, ligesom vi også gerne vil høre mere om Venstres skifte i forhold til håndteringen af den kontroversielle Kaczynski-regering i Polen. Jan E. Jørgensen og tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen, har nemlig altid tidligere sagt at den slags sager skal løses i samarbejde med de andre EU-lande, og ikke ved dansk enegang. Vi ville også gerne have spurgt, om den nye politiske linje var afstemt med partiledelsen i Venstre. Det kan naturligvis også bare være, at Jan E. er flygtet efter vores afsløring om hans plads i det netværk der støtter Kaczynski-regeringen og dens kamp mod LGBT-kræfterne i Polen. Foto: PN Teknik.

KØBENHAVN: Otte medlemmer af Folketinget har stillet et lovforslag, der vil give den polske regering en vigtig sejr over LGBT-bevægelsen.


Et tværpolitisk hidtil ukendt netværk af danske medlemmer af Folketinget, har fundet sammen om at støtte den kontroversielle Kaczynski-regering i Polen. De otte medlemmer er: Søren Søndergaard (Enhedslisten), Jan E. Jørgensen (Venstre), Rasmus Nordquist (SF), Henrik Vinter (Radikale Venstre), Katarina Ammitzbøll (De Konservative), Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), Torsten Gejl (Alternativet) og Uffe Elbæk (UFG). De er gået sammen om at støtte den polske regering; i første omgang i LGBT-spørgsmålet. Sammen har de stillet et lovforslag, der skal behandles i den kommende uge.

Sag til EU-domstolen

De ottes forslag skal førstebehandles på onsdag, den 7. april i Folketinget. Forslaget er et krav om, at den danske regering skal indbringe Polen for EU-domstolen, på grund af LGBT-frie zoner i Polen. Flere af politikerne er godt klar over, at sagen tabes, men det er symboleffekten der er vigtig for netværket, erfarer polennu.dk.

LÆS OGSÅ: LEDER: Folketinget sjusker med LGBT-krav

LGBT-zoner er luft

Det faktum, at EU-zonerne ikke er polsk lov og heller ikke en parlamentarisk beslutning, gør at de otte politikere taber sagen. Om det er efter aftale med Polens stærke mand Jaroslaw Kaczynski eller ej, kan polennu.dk ikke få bekræftet. Men mistanken hærger på Christiansborgs gange forud for den kommende uges samling.

Der er nemlig ikke nogen beslutninger om LGBT frie zoner i Polen, der kan bruges ved EU-domstolen. Heller ikke selv om en præsident har sagt grumme ting om LGBT-ideologien i præsidentvalgkampen. EU-domstolen vil endda ligefrem afvise sagen forinden alene på det grundlag. Den kan også vælge at gøre det, fordi at familieanliggender ikke er et fælleseuropæisk og EU reguleret anliggende, men et nationalt. Alt det ved politikerne i det danske Folketing udmærket godt. Alligevel er det nye netværk fast besluttet på, at forære Kaczynski-regering en stor og vigtig symbolsk sejr, så regeringen i Warszawa kan få arbejdsro og vinde tid mens EU-domstolen overvejer sagen.

LÆS OGSÅ: Mette og Merkel havde ret – Polen tog fejl

Kaczynski-regeringen vil naturligvis bruge sejren til at legitimere en øget hetz og stigmatisering mod LGBT-grupperne, for at kunne slå til lyd for de polske familieværdier. De danske folketingsmedlemmers initiativ, er en gave for stærkt religiøse anti-LGBT-kræfterne og Kaczynski-regeringen i Polen.

De Konservatives EU-ordfører Katarina Ammitzbøll er blandt dem, der godt ved at sagen er meget tynd.

Vigtigt signal at tabe til regering?

– Vi synes, at det er meget vigtigt at sende et klart signal til Polen om, at vi ikke accepterer det, der foregår i øjeblikket. Det gælder brud på retsstaten, LGBT-zoner, pressefriheden, kvinders rettigheder og tiltale med krav om fængsel mod studerende, der har givet ”finger” til præsident Duda. Det er kraftige brud på de fundamentale værdier, som EU bygger på. Det er rigtig godt, at man fik vedtaget at ’rule of law’ kobles sammen med EU’s- budget. Det vil sige, at medlemslande, skal leve op til retsstatsprincipper for at midler fra EU. Men vi afventer, at det får en effekt.

-Derfor er vi flere partier, som er medforslagsstillere på et beslutningsforslag om, at Danmark indbringer Polen for EU-domstolen på grund af LGBT-zonerne. Også selv om EU-domstolen formentlig ikke har kompetence til at rejse sagen, og at vi risikerer at tabe den. Signaleffekten er meget vigtigt, siger De Konservatives EU-ordfører Katarina Ammitzbøll.

polennu.dk har spurgt den konservative ordfører, hvorfor de ikke har valgt at rejse sager om retsstaten, højesteret, forfatningsdomstolen eller det særlige domstolsråd. Eller i al fald sager der er dokumenterbare, og hvor der er klare juridiske brud på EU-reglerne og værdierne, der kan ramme Kaczynski. Det har Katarina Ammitzbøll ikke ønsket at svare på.

LÆS OGSÅ: Polen kan miste 100 milliarder zloty i år

Historisk brud på EU-sammenhold

Hvis Danmark beslutter at gå enegang mod Polen ved at anlægge sag ved EU-domstolen, er det første gang at en dansk regering går enegang i værdikampe mod lande som Polen og Ungarn. Skiftende danske regeringer har altid klaret den slags opgør ved en fælles europæisk indsats gennem EU.

Det ville vi gerne tale med Venstre’s EU-ordfører Jan E. Jørgensen om. Derfor har polennu.dk siden mandag forgæves forsøgt at få EU-ordføreren i tale. Men trods hjælp fra Venstres Pressetjeneste, og andre klare opfordringer fra hans parti, så er det ikke lykkedes. Venstre-ordføreren er tydeligvis gået i flyverskjul for polennu.dk. Men det forstår vi godt. Det er nemlig heller ikke nogen nem sag.

Venstre ordfører er tavs

Vi ville naturligvis have spurgt Jan E. Jørgensen, hvorfor han vil fører Danmark til et nederlag ved EU-domstolen, ligesom vi også gerne vil høre mere til Venstres skifte i forhold til den europæiske solidaritet i EU. Jan E. Jørgensen og tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen, har tidligere sagt at den slags sager skal løses i samarbejde med EU, og ikke ved dansk enegang. Vi ville også gerne have spurgt, om den nye politiske linje er afstemt med partiledelsen, eller blot en kæk ide fra EU-ordføreren. Men det svar har vi stadig til gode.

Hos de mere radikale Venstre-folk er der mere succes med at komme på talefod. EU-ordfører Henrik Vinter (Radikale Venstre) siger at han holder fast i kritikken af Polen, og han mener at Danmark skal gøre noget for at stoppe Polens destruktive retning.

LÆS OGSÅ: Europa-Kommissionen sender Polen til EU-domstolen

Diskret netværk

polennu.dk har forsøgt at få fat i samtlige medlemmerne af netværket, for at sikre os, at de godt ved at Danmark vil tabe sagen, og om de er klar over det. Og om det påvirker deres holdning. Hovedmanden bag forslaget, og hele netværket, Enhedslisten’s Søren Søndergaard, vil ikke droppe forslaget. Han er heller ikke så skråsikker på at Danmark taber. Til polennu.dk siger han:

– Formålet med debatten er klart. Som der står i begrundelsen for forslaget: ”Forslagsstillerne mener, at Folketinget og Danmark bør afsøge veje for at få Polen til at leve op til sine traktatmæssige forpligtigelser. Danmark bør ikke sidde disse krænkelser overhøring”. En sag ved EU-domstolen er en oplagt vej at undersøge i den forbindelse, siger Søren Søndergaard.

Jan E. Jørgensen (Venstre), Rasmus Nordquist (SF), Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), Torsten Gejl (Alternativet) og Uffe Elbæk (UFG) har ikke svaret på vores henvendelse.

LÆS OGSÅ: LEDER: Folketinget sjusker med LGBT-krav

Hvem kom først?

Samme dag som de danske politikere fandt på at støtte den polske regering med forslaget, vedtog et flertal i Europa-Parlamentet at gøre EU til en LGBT-venlig zone. Om der er en sammenhæng, har vi ikke kunnet få bekræftet i netværket.

Netværkets forslag skal førstebehandles i Folketinget på onsdag, den 7. april.

SE FORSLAGET: 1. behandling i Folketinget

Mere nyt om Polens brud på retsstaten og den danske støtte til den polske regering? Hvis du vil støtte os i det arbejde, vil vi være dig meget taknemlig. Du kan gøre det ved at donere os et beløb. Tryk på det beløb du vil støtte os med. Ethvert beløb er en stor hjælp. Vælg mellem DKK 100,00 – DKK 200,00 – DKK 500,00 – DKK 1.000,00 – DKK 5.000,00