vera_jourova_eu

Den tjekkiske EU-kommissær Vera Jourova sagde onsdag i Bruxelles, at EU fremover kun vil uddele penge, hvis retsstatens principper overholdes og hvis landene har nogle troværdige domstole. PR-foto.


BRUXELLES: EU vil nu gøre udbetalinger til medlemslande betinget af at retsstatens principper i modtagerlandet overholdes, siger tjekkisk kommissær.


EU-kommissionen er ved at forberede unionens budget for tiden efter 2020. Onsdag fastslog justits kommissær Vera Jourova, Tjekkiet – at penge fra EU fremover afhænger af om et land har et effektivt retssystem og om retsstatens principper overholdes.

Polen uden EU-penge

Ordning betyder formentligt at EU-kassen bliver lukket i overfor Polen efter 2020, når de nye budgetter skal gælde. I forvejen er der store problemer med at få budgettet til at nå sammen. Ikke mindst briternes exit fra EU kan mærkes, og Holland – som er en af de største bidragsydere til EU – nægter at betale penge til lande, der ikke er demokratier. Samme toner er lydt fra regeringerne i Tyskland og Frankrig.

Det er første gang, at EU-kommissionen meddeler, at det får økonomiske konsekvenser, når man ikke overholder demokratiets spilleregler.

Artikel 7 sag

I december udløste EU den såkaldte artikel 7, som er indledningen til den såkaldte ”atombombe”-paragraf. Det er første gang at artikel 7 tages i brug overfor et genstridigt medlemsland i EU. Den nytiltrådte polske statsminister siger, at det hele er en misforståelse. Men foreløbig har Polen ikke ændret politik på nogle af de kritisable områder.

EU-kommissionen ventes at komme med et budget udspil i maj, om hvordan budgetterne fra 2020 og syv år frem skal skrues sammen.