Andrzej_Czuma_bliver_ny_polsk_justitsminister

Andrzej Czuma bliver indsat som Polens ny justitsminister ved en ceremoni i Warszawa i dag kl. 18.00. Foto: PNB.


I dag bliver den 70-årige Andrzej Czuma udpeget som ny justitsminister i Polen. Siden studieårene i Warszawa har han været aktiv demokrati-forkæmper.


Det er en erfaren politiker, som regeringschef Donald Tusk i dag kl. 18 indsætter som Polens nye justitsminister. Andrzej Czuma er uddannet i historie og jura i Warszawa – hvor han senere også underviste i jura.

Ind og ud af fængsler

Andrzej Czuma blev i juni 1970 idømt syv års fængsel for at ’bruge magt mod det kommunistiske fællesskab’. Det var hans indsats som medstifter af den anti-kommunistiske demokratibevægelse Ruch, der var hans ’forbrydelse’.

11. november 1979 blev han fængslet i tre måneder, fordi han havde organiseret fejringen af den polske nationaldag foran den ukendtes soldats grav i den polske hovedstad. Alt hvad der kunne minde om polsk nationalisme, passede ikke de kommunistiske magthavere, som svarede igen med fængsling.

Krigsretstilstand

Czuma var aktiv bl.a. som redaktør i Solidarnosc-bevægelsen, og blev atter arresteret den 12. december 1981 og frem til 23. december 1982 i forbindelsen med krigsretstilstanden i Polen, der skulle knuse Solidarnosc.

I 1986 rejste han til USA og tog job som maler og håndværker, og to år senere startede han en radiostation i Chicago, hvor der bor cirka 10 millioner polakker.

I Sejmen

Andrzej Czuma flyttede tilbage til Polen og blev medlem af det polske parlament, Sejmen, den 12. december 2006 og genvalgt 21. oktober 2007 for partiet Borgernes Platform (Civil Platform).

Han afløser den populære justitsminister Zbigniew Cwiakalski, der indgav sin afskedsbegæring onsdag.

Link til Czuma-familens hjemmeside (kun polsk)